ReadyPlanet.com
dot dot
แชงกรีล่า ย่าติง ลี่เจียง คุนหมิง 10 วัน 9 คืน (แบคอัพ)

ทริปแชงกรีล่า - ย่าติง ลี่เจียง จงเตี้ยน เต้าเฉิง 10-19 ตุลาคม 2553 บิน MU 4 เที่ยว
Trip Code : CNY01

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ : เขตอนุรักษ์ย่าติง ความสวยงามที่ซ่อนร้อนในเส้นทางสายชาม้า รอยต่อ 2 มณฑล ยูนนาน-เสฉวน ใบไม้เปลี่ยนสีที่เต้าเฉิง วัฒนธรรมทิเบต ที่ จงเตี้ยน ดินแดนที่ถูกเรียกว่า แชงกรีล่า จากนิยาย Lost Horizon ของ โจเซฟ ร็อค และ เมืองโบราณ 800 ปี และ วัฒนธรรม 3000 ปี ของชาว น่าซี ที่เมือง ลี่เจียง
เส้นทางนี้ได้รวมเอา ความสวยงามระดับโลก เอาไว้ ถึง 2 เส้นทาง ไว้ในทริปเดียวกันเลยครับ เป็นนิยามของคำว่า "ขั้นกว่า" ของการเดินทางทั่วไปในทุกมุมมอง ทั้ง ยาวไกลกว่า ลึกลับกว่า ทุรกันดารกว่า และ ที่สำคัญคือ สวยงามกว่าที่คุณคิดเอาไว้กว่านั้นมากครับ การเดินทางบนเส้นทางที่เรียกว่า เส้นทางสายชา-อาชา ( ชาหม่ากู่เต้า เส้นทางการค้าขายระหว่าง ชาจากยูนนาน และ ม้าจาก ทิเบต ) ซึ่งผ่านทั้งความงดงาม ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่ หลากหลาย สวยงาม สัมผัสวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันไปทีละหุบเขา ของพื้นที่ลึกลับที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ความสวยงาม การค้นพบแสวงหา ความน่าพิสมัยตื่นเต้น ท้าทาย ถูกรวมไว้ทั้งหมดในเส้นทางนี้ครับ
แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่ง สำหรับปีนี้ (2010) เส้นทางในช่วง ไป๋หม่าซาน (ที่เค้าไปจอดถ่ายรูปภูเขาหิมะ ในภาพยนต์เรื่อง เราสองสามคน) กำลังซ่อมแซม หลังจากโดนฝนถล่ม มณฑลยูนนาน จึงทำให้ไม่สามารถไปได้จนสุดทางที่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง และ ซ้ำร้าย กระเช้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ก็ปิดซ่อมบำรุง ด้วยนะครับ

    โปรแกรมการเดินทาง   

วันแรกของการเดินทาง ( กทม.-คุนหมิง -วัดหยวนทง-ลี่เจียง[2500ม.]) 10 ตุลาคม
      08:05 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินเที่ยวบิน MU742 ออกเดินทางเวลา เดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน
      12:55 น.  เดินทางถึงเมืองคุนหมิง ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้ว รับประทานอาหารกลางวัน แล้วจึง ไปกันที่วัดหยวนทง
      18:00 น. กลับมาเช็คอิน เที่ยวบิน MU5806 เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2500 เมตร
      18:50 น.   เดินทางถึง ลี่เจียง รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก [Lijiang Shiner Hotel 3 ดาว] แล้ว เดินเที่ยวชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมไฟแสงสียามค่ำคืน อิสระชอปิ้งตามใจชอบนะครับ
วันที่สองของการเดินทาง   ( ลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก-อุทยานน้ำไป๋สุ่ย-สระมังกรดำ-ลี่เจียง) 11 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม แล้ว ออกเดินทางสู่ อุทยานยวี้หลงเฉว่ซาน หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้นรถกระเช้ากระหวินซานผิง สู่ความสูง 3100 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดชมวิว ที่มองเห็น ภูเขาหิมะ ทั้ง 13 ยอดเป็น แนวรูปมังกรสีขาว ที่มาของชื่อ มังกรหยก และ ชมการแสดงพื้นเมือง ที่จัดขึ้นโดย จางอี้โหมว อลังการนักแสดงกว่า 300 คน แล้วจากนั้นเดินทางลงด้วยรถกระเช้า จากนั้นไปที่ อุทยานน้ำหยก ไป๋สุย ซึ่ง เป็นลำธารที่ไหลมาจากยอดเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำที่มีสีสันสวยงาม ราวกับหยก
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (อาจจะเป็นอาหารง่ายๆ นะครับ ใน อุทยานมีร้านอาหารให้เลือกไม่มากนัก)
      บ่าย เดินทางกลับมาสู่เมืองลี่เจียง เที่ยวชมสระมังกรดำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของ แม่น้ำใส 3 สายที่ไหลผ่านเมืองสี่เจียง ซึ่งถ้าฟ้าใส ท่านสามารถชิมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก สะท้อนเงาของสระน้ำและ ศาลาชมวิว ในรูปแบบของจีน
      เย็น อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณลี่เจียง อายุกว่า 800 ปี รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร แล้วจึง เข้าสู่ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง  (ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-หุบเสือกระโจน-จงเตี้ยน[3300 ม.]-วัดโปตาลาน้อย)12 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้า จาก โรงแรม แล้วเชคเอาท์ ออกเดินทาง ลัดเลาะผ่านหุบเขาแล้ว แม่น้ำแยงซีเกียง ผ่านจุดที่เป็นโค้งแรกของการหักศอกของแม่น้ำแยงซีเกียง แล้วจากนั้นเดินทางต่อสู่ หุบเสือกระโจน ซึ่งนับว่าเป็นโตรกผาแม่น้ำที่สูงที่สุดในโลก เมื่อแม่น้ำแยงซีทั้งเส้นถูกบีบอัดให้ไหลผ่านโตรกผาสูง 3500 เมตร แต่กว้างเพียง 30 เมตร จนมีตำนานว่า มีเสือสามารถกระโจนข้ามแม่น้ำแยงซี ได้(ซึ่งคนจีนรูกจักแม่น้ำแยงซี ว่ากว้างใหญมาก) ซึ่งเพียงแค่น้ำในแม่น้ำบริเวณนี้ ไหลเร็วรุนแรง กว่า ร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว แต่เราจะไปฝั่งที่มองเห็นวิวสวย แต่ต้องเดินขึ้นลง หน่อยนะครับ ใครไม่ไหวแนะนำเสลี่ยง ดีกว่านะครับ
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง อาจจะธรรมดาไปนิดนะครับ
      บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองจงเตี้ยน (อีกประมาณ 3 ชม.) ระหว่างเส้นทางจะเริ่มผ่านหุบเขาสูงชัน โตรกผา แม่น้ำแยงซี และ เริ่มเป็นทุ่งหญ้า ที่ราบสูงคล้ายๆ ทิเบต และ เมื่อถึง จงเตี้ยนแล้ว เราจึงแวะไปเที่ยวชม วันซงจ้านหลิงซื่อ หรือ วัดโปตาลาน้อย วันทิเบต ที่จำลองการสร้างมาจาก พระราชวังโปตาลา
      เย็น เข้าสู่ที่พัก [Zhongdian Shiner Hotel] เดินเล่นเมืองเก่า ที่เป็นย่านชุมชนชาวทิเบต ตั้งแต่สมัยเส้นทางสายชา-ม้า และ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและร้านค้าสวยงาม ช่วง เย็นๆ จะมีชาวทิเบต มาออกกำลังกาย ที่ลานกว้างกลางเมือง เป็นสีสันของเมืองนี้ดีนะครับ รับประทานอาหารเย็น และ พักผ่อนกันนะครับ อย่าลืมว่าวันนี้ เราขึ้นมาที่สูง 3300 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วครับ
      ค่ำๆ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมืองของชาวทิเบต
วันที่สี่ของการเดินทาง   (จงเตี้ยน- นาปาไห่-เซียงเฉิง[3100 ม.] 10 ชม.) 13 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ตุยเอาไว้เยอะๆนะครับ เส้นทางเราเริ่มทุรกันดารแล้วครับ เชคเอาท์ ออกเดินทางไกล แต่ก่อนออกจากเมืองจงเตี้ยน เราแวะชมวิวทะเลสาบ นาปาไห่ ก่อนจะตระเวณไปบนเส้นทางหุบเขา โดดเดี่ยว ห่างไกล ซึ่งวิวทิวทัศน์นั้นสวยงามมากครับ แต่ยาวไกลทีเดียว ผ่านเมือง เปินจื่อหลาย เต๋อร๋ง และ บางช่วงก็ไม่แต่ต้นไม้ ภูเขา
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง สักร้าน สักเมืองนะครับ
      บ่าย เดินทางต่อผ่านเส้นทาง เลาะแม่น้ำ และ หุบเขาที่ยิ่งสูงชันห่างชั้นขึ้นไปอีก จนกระทั่งถึงเมืองเซียงเฉิง เมืองชายแดนของมณฑลเสฉวน-ยูนนาน
      เย็น เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น เที่ยวชมวัดซานชี วัดทิเบตใหญ่ นิกายหมวกเหลือง ประจำเมืองเซียงเฉิง แล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับ ใครที่แพ้ความสูง ควรพักผ่อนเยอะๆนะครับ
วันที่ห้าของการเดินทาง  ( เซียงเฉิง - เต้าเฉิง - ยื่อหว่า[3800ม.] 8 ชม.) 14 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ใครแพ้ความสูง ฝืนใจพยายามทานเยอะๆนะครับ แล้ว เชคเอาท์ออกเดินทาง เส้นทางวันนี้ แม้จะไม่ไกลมาก แต่วิวสวยงาม จนต้องแวะกันหลายจุดทีเดียวครับ ฉะนั้นผมเลยเผื่อเวลาไปเยอะหน่อย มุ่งหน้าสู่ ความสูงที่สุดในเส้นทาง 4700 เมตร ที่ท่านจะสามารถมองเป็นวิว แบบหลังคาโลก (ลงไปถ่ายรูปเดินระวังนะครับ อากาศเย็น ลมแรง และ ฮ๊อกซิเจนน้อย )
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทาง อาจจะเป็นร้านอาหาร หรือ อาจจะต้องแบบ แคมป์ปิ้งกันละครับ
      บ่าย เดินทางต่อ ชมวัดเปินโปว วัดสวยงามของนิกายหมวกขาว อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี อยู่ริมหน้าผา แล้วจากนั้นจึงเดินทางต่อสู่เมืองเต้าเฉิง ผ่านทุ่งหญ้าแบบทิเบต กว้างใหญ่ และ ภูมิทัศน์แปลกตา จนถึงเมืองยื่อหว่า เมืองสุดท้านปลายทางก่อนถึง เขตอนุรักษ์ ย่าติง
      เย็น รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรม [Shenting Yading Hotel]
วันที่หกของการเดินทาง   (ยื่อหว่า - ย่าติง - วัดชงกู่ - ทุ่งเลี้ยงจามรี - ทะเลสาบไข่มุก - ยื่อหว่า ) 15 ตุลาคม
      เช้ามืด ออกเดินทางจาก โรงแรม พร้อม แพคอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่ เขตอนุรักษ์ หุบเขาพระจันทร์สีเงิน ย่าติง
      เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบง่ายๆ ที่หมู่บ้านทิเบต ก่อนเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ย่าติง แล้วจากนั้น นั่งม้าขึ้นสู่วัดชงกู่ วัดศักสิทธิ์ ในหุบเขาย่าติง (ไม่รวมค่าม้า 40 หยวน ใครจะเดินก็ไดนะครับ เพียง 30 นาที แต่ที่ความสูง 3800 เมตรนะครับ) จากนั้นเรานั่งรถไฟฟ้า จาก จุดชมวิววัดชงกู่ มุ่งหน้าสู่ ทุ่งเลี้ยงจามรี ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่ ท่านจะมองเห็นยอดเขา หยางเหม่ยหยง และ เซียนโตว้จี๊ และ หุบเขาทุ่งหญ้าที่ชาวย่าติง เลี้ยงจามรี กันในหุบเขานี้
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ง่ายๆ หรือ แบบปิคนิค ใน หุบเขาย่าติง
      บ่าย เดินทางกลับมาที่ วัดชงกู่ เที่ยวชมวัดชงกู่ วัดที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของย่าติง แล้วจากนั้น เดินเท้าขึ้นสู่ ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบที่อยู่ใกล้ชิดยอดเขา เซียนหน่ายรื่อ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ และ ที่ทะเลสาบนี้ยังสามารถมองเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา แต่กว่าจะไปถึง ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยละครับ เดินขึ้นเขากันประมาณ 40 นาที ความสูง 4000 เมตร แล้วจากนั้น เดินทางกลับสู่ ที่จอดรถ และเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่ยื่อหว่า
      เย็น รับประทานอาหารค่ำ แล้วพักผ่อน พักฟื้นกันเยอะๆนะครับ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง   ( ยื่อหว่า - เต้าเฉิง - เซียงเฉิง ) 16 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้า จากโรงแรม แล้วออกเดินทางย้อมกลับเส้นทางเดิม ผ่านวิวทุ่งหญ้า ใบไม้เปลี่ยนสี แบบไม่เหมือนใครของ เต้าเฉิง (ต้นหลิว สีเหลือง หญ้าน้ำสีแดงทุ่งหญ้าและบ้านเรือน แบบทิเบต)
     กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทาง (น่าจะเต้าเฉิง)

      บ่าย เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เซียงเฉิง ชมวิวแบบทุ่งหญ้าทิเบตหลังคาโลก หามุมแวะจอดจุดสวยๆ ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ไห่ซื่อซาน ทุ่งหินบนความสูง 4,300 เมตร ที่เราจะมองเห็นแต่ก้อนหิน และ ก้อนหินใหญ่ขนาดรถบรรทุก จนสุดสายตา แล้วจากนั้นข้ามช่องเขาความสูง 4,700 เมตร และ หุบเขา หม่าซื่อซวง กลับสู่เซียงเฉิงอีกครั้ง
      เย็น รับประทานอาหารเย็น แล้ว เข้าสู่ที่พัก ที่เซียงเฉิง [Ba Shan Mu Hotel]
วันที่แปดของการเดินทาง   ( เซียงเฉิง – จงเตี้ยน ) 17 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้า จาก โรงแรม แล้วเชคเอาท์ ออกเดินทางข้ามหุบเขาแชงกรีล่า กลับสู่ จงเตี้ยน

      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง
      บ่าย ออกเดินทางสู่ จงเตี้ยน โดยผ่านเส้นทาง ป่าสน ใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขา และ แม่น้ำแยงซีเกียง จนกระทั่งถึง จงเตี้ยน
      เย็น เดินเล่นเมืองเก่าอีกครั้ง ตอนนี้ อิสระแล้วครับ เราอยู่บนที่สูงมากว่าสัปดาห์ จนเดินเหินไปไหนคงคล่องตัวแล้วครับ ไปเต้นระบำพื้นเมืองกับชาวบ้าน เดินขึ้นสู่กงล้อมนตรา ใหญ่ที่สุดในโลก ที่อยู่บนเขาเหนือเมืองเก่าจงเตี้ยนได้อย่างสบายๆ แล้วครับ ทานอาหารค่ำ และ นอนบนที่สูงคืนสุดท้ายแล้วครับ
วันที่เก้าของการเดินทาง   ( จงเตี้ยน – บินสู่คุนหมิง – วัดหยวนทง – ป่าหินคุนหมิง ) 18 ตุลาคม
      เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปสนามบิน แล้วเช็คอิน เที่ยวบิน MU5988 เวลา 08:40 เดินทางสู่ คุนหมิง
      09:15 น.  เดินทางถึงคุนหมิง แล้ว เดินทางสู่ป่าหินคุนหมิง เที่ยวชมสัญลักษณ์ประจำเมืองคุนหมิง ป่าหินปูน ยอดแหลมๆ  จากนั้น เราเดินทางกลับสู่คุนหมิง
      กลางวัน รับบประทานอาหารกลางวัน
      บ่าย เที่ยวชม วัดหยวนทง วัดศาสนาพุทธ ที่ใหญ่ที่สุดใน ยคุนหมิง โดย
ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย วันแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี จากนั้น ปิดท้ายด้วย ร้านยาสมุนไพรจีน เช็คสุขภาพกันก่อนกลับ (มีแต่พวกหลอกขายยา เราก็ซื้ออะไรที่ นิยมๆ อย่างพวกบัวหิมะแล้วกันครับ อย่าไปเสียเงินเยอะ )
      เย็น ปิดท้ายมื้ออร่อยของทริป ที่ ร้านสุกี้เห็ดชื่อดังของคุนหมิง เป็นอันเติมเต็มกระเพราะ ที่โดนอาหารจีน และ ทิเบต ไปหลานวันทีเดียว ก่อนจะเข้าที่พักหลับฝันดี
วันที่สิบของการเดินทาง   ( คุนหมิง - กทม. ) 19 ตุลาคม
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วจึง เดินทางมาเช็คอิน ที่สนามบินคุนหมิง เวลา 06:30 น.
เดินทางด้วยเที่ยวบิน MU 741 เวลา 08:15 น. กลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ  เวลา 09.05 น.
**
ค่าใช้จ่าย  45,900 บาท / ท่าน  ( เปิดทริปปีละครั้ง ไม่เกิน 20 ท่าน )
(พักเดี่ยวเพิ่ม 9000 บาท เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ ลด 5500 บาท )
การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 25,000 บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน )

<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  

 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศ รวม 4 เที่ยว เส้นทาง กทม. - คุนหมิง - ลี่เจียง / จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-คุนหมิง-กทม. [Economic Group]
- ค่าวีซ่าจีน แบบเข้าครั้งเดียว 1000 บาท และ ค่าจัดทำ วีซ่า
- ค่า โรงแรมทั้งหมด 9 คืน ระดับ 2-4 ดาว แล้วแต่สภาพในพื้นที่นะครับ ( พักเดี่ยว 9000 บาท)
- การเดินทางพาหนะ ตลอดการเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ในโปรแกรมทั้งหมด
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง แต่ ขึ้นอยู่กับสภาพร้านอาหาร ในท้องถิ่นพื้นที่นั้น อาจจะเป็นภัตตาคารบ้าง ร้านธรรมดาบ้าง หรือ แบบแพคกิ้งปิคนิคบ้างนะครับ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ แอลกอฮอล์ โทรศัพท์ หรือ ซักรีด ในโรงแรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง
- ค่าม้า ในเขตอนุรักษ์ย่าติง ไปกลับ 70 หยวน / ถ้าเดินก็ประมาณ 45 นาที
- ค่าทิปตอบแทน ไกด์ และ คนขับรถ ในประเทศจีน ( ประมาณ 20 หยวน/วัน/ท่าน หรือ รวม 200 หยวน/ท่าน ) 
การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป(หน้าตรงไม่สวมแว่น)
มาที่ สำนักงาน ทราเวล ไลฟ์ ไทยแลนด์ (ส่งถึง นาย สิทธาวัฒน์ ตั้งศรีวงศ์ ) เลขที่ 380/309 หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32(สันนิบาตเทศบาล) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900(ปริ๊นใบหน้าซอง ไปรษณีย์ ที่นี่ )
ยังใช้ไม่ได้
 

อาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness)
คืออาการของการขาดอ็อกซิเจนบนที่สูง ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง เป็นโรคเกี่ยวกับ ระบบหัวใจ ปอด หรือ โลหิตจางโปรดระวังและแจ้งทางทีมงานล่วงหน้า อ่านบทความของ Travel Life เกี่ยวกับอาการแพ้ความสูง
(ยังไม่สมบูรณ์)
การเตรียมตัวเดินทาง
- ทริปนี้เป็นทริปข้าม 2 มณฑลเส้นทางยาวไกล และ ทรหดพอสมควรเรื่องนั่งรถนะครับ ควรพกหมอนรองคอ ขนม และ อื่นๆ พร้อมสำหรับการนั่งรถนานๆ นะครับ
- การจัดกระเป๋า ทริปนี้ท่านสามารถนำกระเป๋าลากใบใหญ่ ขนาดไม่เกิน 30 นิ้ว ไปได้สบายๆ หากใหญ่ หรือ มากเกินไป อาจจะมีปัญหาที่วางสัมภาระบนรถไม่เพียงพอ
- ควรนำรองเท้าผ้าใบ สำหรับการเดินทางได้สะดวก (ขี่ม้า เดินเที่ยวในย่าติง) และ รองเท้าแตะลำลองไว้ใส่บนรถหรือห้องพักไปด้วย
- สภาพอากาศ ทริปนี้ จะค่อนไปทางหนาวถึงหนาวมาก ( 3-4วัน)ควรเตรียมเสื้อโค้ชกันหนาว ที่ปิดหู ถุงมือ ไปด้วย เช็คสภาพอากาศได้ที่นี่ หรือ ตารางด้านล่าง
- การแลกเงิน ควรแลกเงินหยวนจีน (CNY) ไปให้พร้อมจากเมืองไทย โดยสามารถแลกที่ Super Rich จะได้เรทดีกว่าที่สนามบิน ( Super Rich 1 CNY= 4.8 ฿ สนามบิน 1 Cny = 5.6 ฿ โดยประมาณ ) ท่านสามารถฝากทางทีมงานแลกได้ โทรติดต่อ ทีมงาน 089-6367666 ได้ครับ

สาธรณูปโภค
- โรงแรม ในทริปนี้ เป็นระดับมาตราฐาน 3-4 ดาว แต่คุณภาพหลากหลายต่างกัน เพราะทางยาวไกล (รายละเอียดห้องพักโรงแรมในเส้นทาง)
ยังไม่สมบูรณ์
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเวียดนาน เป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และรูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกันบ้านเรา      
- แผนที่ ถนนหนทางและรถยนต์ยานพาหนะ สามารถดูได้ ที่นี่ครับ     

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ นายโอ๊ต 089-6367666 / 088-5333342 
Email : Sitthawat@yahoo.com
+    : TravelLifeThailand@hotmail.com    Pin : 22706835 
 

 
Hot Trip โปรแกรมร้อน

Backup Rajastan
BackupTukey02
ทริปเนปาล เทรคกิ้งพูนฮิล กาฎมัณฑุ โพครา จิตวัน นากาก็อต 9 วัน TG
ทริปเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮานอยเบย์ นิงห์บงห์ 4 วัน 3 คืน
ทริปบาหลีแพคเกจอิสระ เริ่มตั้งแต่ 4 ท่าน Unseen Bali ทั่วเกาะ ยอดภูเขาไฟบาตูร์ ดำน้ำ Amed 5 วัน 4 คืน
ทริปบาหลีแพคเกจอิสระ เที่ยวทั่วเกาะ 4 วัน 3 คืน โลวิน่า กูตา อุบุด
ทริปสุดยอดนาขั้นบันไดโลก ฮานอย ซาปา หยวนหยาง 5วัน 4 คืน
ทริปบาหลีแพคเกจอิสระ ที่เที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร 4 วัน นอนกูตา 3 คืน (แบคอัพ)
เกาหลี 6 วัน 4 คืน ตามรอยกวนมึนโฮ (พิเศษ)
ญี่ปุ่นแบคแพค โตเกียว นิกโก้ ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า 9 วัน (แบคอัพ)dot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet27 เม.ย. - 7 พ.ค. ทริปเลห์ ลาดัก แคชเมียร์
bullet21-31 พ.ค. ทริปอิสราเอล + จอร์แดน
bullet25-31 พ.ค. ทริปแกรนด์จอร์แดน
bullet26 พ.ค. - 4 มิ.ย. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 10 วัน
bullet21-30 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 10 วัน
bullet11-20 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 10 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2561
bulletทริปเดือนพฤษภาคม
bulletทริปเดือนมิถุนายน
bulletทริปเดือนกรกฎาคม
bulletทริปเดือนสิงหาคม
bulletทริปเดือนกันยายน
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com