ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์

Share
ทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน
Trip Code : GVN01 (NMS)
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์ มหานคร 1,000 ปี ฮานอย, มรดกโลก ฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้าม เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ล่องเรือแม่น้ำหอม สัมผัสความร้อน ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชายหาดมุยเน่ สัมผัสอากาศหนาว เมืองดาลัด เมืองโรแมนติคเวียดนาม รถกระเช้าดาลัด เจดีย์มังกร ยอดเขาลังเบียง
กำหนดการเดินทาง

2-10 ธันวาคม 2560
// ราคา 42,900 บาท /ท่าน พักเดี่ยว
8,000 บาท และสมาชิกลด 500 บาท

***หรือกลุ่มเดินทางอิสระ
กลุ่มตั้งแต่ 2 ท่าน
 เลือกวันเวลาออกเดินทางได้เลย สอบถามราคาได้ที่ 088-533 3342 / 089-636 7666

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ : มหานคร 1,000 ปี ฮานอย, มรดกโลก ฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้าม เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ล่องเรือแม่น้ำหอม สัมผัสความร้อน ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชายหาดมุยเน่ สัมผัสอากาศหนาว เมืองดาลัด เมืองโรแมนติคเวียดนาม รถกระเช้าดาลัด เจดีย์มังกร ยอดเขาลังเบียง

นับเป็นทริปที่เป็นที่สุดของเวียดนามครับ ครบตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเวียดนาม เจาะลึก ทั้งเวียดนามเหนือ ฮานอย เพื่อซึมซับความเป็นเวียดนามแท้ๆ ทั้งอาหาร วิถีชีวิตผู้คน ความวุ่นวายจอแจของมอเตอร์ไซด์ และยังมีมรดกโลก อย่าง "ฮาลองเบย์” ซึ่งได้มรดกโลกถึง 2 ครั้งทั้งทางธรรมชาติ และภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังครบครันเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของนครฮานอย นคร 1,000 ปี

เวียดนามกลาง นับเป็นเส้นทางยอดนิยม ทั้งยังรวมเอาแหล่งประวัติศาสตร์มรดกโลกของเวียดนามเอาไว้ นั่นคือ เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน รวมไปถึง สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  สุสานจักรพรรดิตือดึ๊กที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
และเวียดนามใต้ที่มีความแปลกใหม่ แตกต่าง และ สวยงามเรียกได้ว่าเป็น Unseen ของเวียดนามเลยทีเดียวครับ อย่างแรกคือ ทะเลทรายครับ ถึงแม้จะสู้ไม่ได้กับทะเลทรายระดับโลก กว้างไกลสุดขอบฟ้า แต่ที่นี่ก็ให้บรรยากาศของทะเลทรายสวย ริ้วลอนของคลื่นภูเขาทราย โดยไม่ต้องตรากตรำอะไรมากมาย เพียง 30 ก.ม. จากรีสอร์ทริมทะเลสวยๆ และเป็นธรรมชาติของเมืองมุยเน่

ส่วนอีกอย่างที่บ้านเราไม่มี คือ เมืองหนาวบนภูเขา ดาลัด เมืองที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดยฝรั่งขี้ร้อนมาสร้างเมืองบนภูเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เต็มไปด้วยป่าสน และอากาศเย็นสบายทั้งปี
ทริปนี้เราประหยัดเวลาการนั่งรถนานๆ ด้วยการเพิ่มเที่ยวบินภายใน (แต่บางช่วงก็ยังต้องใช้รถอยู่บ้าง) เพื่อให้ระยะเวลาที่จะใช้กระชับขึ้น แต่ยังคงเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ครบถ้วน และคุ้มค่าครับ

โปรแกรมการเดินทาง   
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง ( กทม. - ฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเจิ่นกว๊อก - วัดว่านเมียว - ฮาลองเบย์) [L-D]
      05.00 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1-2-3 แถว 2 เคาน์เตอร์ Airasia เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน FD642 (DMK 06.45 - HAN0 8.30) หรือ สายการบินนกแอร์ DD3202 (DMK 06.20 - HAN 08.20) เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ ฮานอย [รับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน ควรจองอาหารพร้อมการจองตั๋ว]
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย ระหว่างทางชม ทะเลสาบทะเลสาบตะวันตก ที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สักการะ 
วัดเฉินก๊วก วัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต และเข้าเมือง ชม วิหารวรรณกรรม หรือ วัดว่านเมียว ซึ่งเป็นวัดและมหาวิทยาลัยเดิมของฮานอย ในการคัดสอบจอหงวน (เหมือนจีน) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงฮานอย 1,000 ปีที่แล้ว (สร้างในปี คริสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิไทตง)
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
      บ่าย เที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของชาวเวียดนาม โดยการย้อนรอยชีวิตของท่านโฮจิมินห์ และ เจดีย์เสาเดียว ที่อยู่ใกล้ๆ กัน จากนั้นออกเดินทางไกลสักหน่อย 150 ก.ม. บนเส้นทางด่วนสู่ เมืองไฮฟอง และ ฮาลอง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ฮาลองเบย์ และเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง ( ฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ – ถนน 36 สาย ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ซึ่ง  ฮาลองเบย์ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันเกาะ ที่สลับซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำเด่าโก๋ หรือ ถ้ำสวรรค์ ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ   
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ระหว่างล่องเรือกลับสู่ฝั่ง
      บ่าย เดินทางกลับสู่ฮานอย (3-4 ช.ม.) แล้วเที่ยวชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของกรุงฮานอย และชมหุ่นกระบอกน้ำ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฮานอย โดยซ่อนกลไกการเชิดหุ่นอยู่ใต้น้ำ ทำให้ดูการเคลื่อนไหว อิสระน่าอัศจรรย์
      แล้วไปชอปปิ้ง เที่ยวชมสินค้า ต่างๆ รอบๆเขต ทะเลสาบคืนดาบ ที่เรียกว่า ถนน 36 สาย ถนนสายเล็กๆ 36 สาย ตัดไขว้กันไปมา เป็นศูนย์กลางการค้าดั้งเดิมของ ฮานอย คล้ายๆ เยาวราชบ้านเรา เต็มไปด้วย ร้านขายของที่ระลึก กระเป๋าเดินทาง เป้ รองเท้าราคาถูก 
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารที่บุฟเฟต์ 108 ร้าน Sen แล้วจึงกลับสู่ที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ( ฮานอย – บินสู่เมืองเฮว้ –เจดีย์เทียนมู่ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -  สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก – ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม ) [B-L-D]
      เช้ามืด เดินทางไปเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ [VN - เวียดนามแอร์ไลน์ ] เพื่อเดินทางสู่เมืองเฮว้แล้วเริ่มเที่ยวกันเลยครับ
      เช้า เริ่มที่ เจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ประวัติศาสตร์ 7 ชั้น ของเมืองเฮว้ และยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำหอมที่สวยงาม หลังจากนั้นเข้าไปล้างหน้าล้างตากันที่โรงแรมเล็กน้อยครับ
     เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเที่ยวชม สุสานมรดกโลก อายุ 113 ปี สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ กษัตริย์องค์รองสุดท้ายของราชวงศ์เหงวียน ราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง ชมสุสานในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ผสานเอาสถาปัตยกรรม ของ จีน เวียดนาม และ ฝรั่งเศส เข้าด้วยกัน และ งานศิลปะเซรามิค ที่งดงามในตัวอาคารของสุสาน และเดินทางสู่อีกสุสานมรดกโลกขององค์จักรพรรดิองค์ที่ 4 ของ ราชวงค์เหงวียน สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ซึ่งเก่าแก่และกว้างขวาง เป็นการจำลองสุสานให้เป็นพระราชวังของโลกหลังความตายขององค์จักรพรรดิเอง
     บ่าย ปิดท้ายโปรแกรมของวันด้วยการชอปปิ้งที่ ตลาดดองบา ตลาดขายของที่ระลึกราคาถูกของเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด กาแฟ กระเป๋า หรือ อะไรแปลกๆก็มีหลายอย่างครับ 
      ค่ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วไป ล่องเรือแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีชาววัง ศิลปวัฒนธรรม เฉพาะของเมืองเฮว้ พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสะพาน 7 สี จรังเตียน สัญลักษณ์ของเมืองเฮว้  ถือเป็นอันหมดโปรแกรมของวันนี้ แต่ถ้าใครยังไม่เหนื่อย เราแนะนำให้ไปเดินเล่น นั่งทานเบียร์ชมวิวริมน้ำหรืออยากลองชมดิสโก้เทคในแบบเวียดนามก็แปลกดีไม่น้อยนะครับ ใครยังไม่เหนื่อยไปกับเรานะครับ มาทั่งที เต็มที่ๆ

วันที่สี่ของการเดินทาง (พระราชวังต้องห้าม - ชายหาดหลังโก -อุโมงค์ไห่วาน-พิพิธภัณท์จามโบราณ-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟต์นานาชาติที่โรงแรม แล้วจึงเช็คเอาท์ออกเดินทาง ตอนเช้าเราเที่ยวอยู่ในเมืองเฮว้ก่อนนะครับ โดยไปเยี่ยมชมพระราชวังไดนอยหรือ พระราชวังต้องห้าม มรดกโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรพรรดิยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงวียน 
      กลางวัน ออกเดินทางสู่ชายหาดหลังโก รับประทานอาหารทะเลที่ริมทะเล
      บ่าย ออกเดินทางจากเมืองเฮว้ สู่ฮอยอันระยะทาง 140 ก.ม. โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไห่วาน ที่ขุดลอดทะลุภูเขา ยาว 6 ก.ม. สู่เมืองดานัง(ด่าหนัง) แล้วเข้าชม พิพิธภัณท์จามโบราณ ที่รวบรวมสิ่งของโบราณของชาวจาม ชนชาติที่มีประวัติศาสตร์อายุนับพันปี เต็มไปด้วยรูปสลักหินอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนครวัด  แล้วจากนั้นเที่ยวชม ชอปปิ้ง ซื้อหินอ่อนแกะสลักนับร้อยรูปแบบ ตั้งแต่แก้วน้ำชิ้นเล็กจนถึงรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมหนักหลายตันที่หมู่บ้านหินอ่อน ก่อนจะเดินทางถึงเมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน(โฮ่ยอาน) อายุ 400 ปี  ตัวเมืองโบราณ หลังคากระเบื้อง ตัวบ้านสีเหลือง ถนนหนทาง โดยช่วงที่สวยที่สุด คือ ช่วงค่ำๆ ที่ร้านรวงเริ่มเปิดไฟประดับประดา พร้อมเดินชมสินค้า ชอปปิ้ง สินค้าหัตถกรรมมากมาย ของฮอยอัน 
      เย็น รับประทานอาหารเย็นเป็นอาหารสูตรตำหรับเฉพาะของฮอยอัน  (เก่าเล๊า ก๋วยเตี๋ยวเส้นหนาๆ น้ำคลุกคลิก และ บั้นก่วน หรือ ขนมปากหม้อญวณ ถือเป็นต้นตำรับอยู่ที่นี่ แต่เรามาทานกันในรูปแบบภัตตาคารนะครับ) ทานอาหารเสร็จแล้ว ฟรีสไตล์เดินเล่นได้เลยครับ อาจจะไปนั่งริมน้ำ ทานเบียร์สด (เบียร์ฮอย เวียดนาม) เพราะที่พักเราอยู่ใกล้ๆเมืองเก่าเลยครับ ( ** ในย่านเมืองเก่า โรงแรมอาจจะเก่ากว่ารอบนอกนิดนึง  แต่สะดวกในการเดินเที่ยวมากกว่า )

วันที่ห้าของการเดินทาง (เที่ยวชมเมืองเก่า ฮอยอัน – บินสู่ดาลัต ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟต์นานาชาติที่โรงแรม แล้วจึงเช็คเอาท์ เราต้องเก็บรายละเอียดของเมืองเก่าฮอยอันนี้ให้ครบนะครับ ซื้อตั๋วชมเมืองแล้วต้องใช้ให้คุ้มครับ เริ่มจากจุดแรก สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์ ของเมืองฮอยอัน ที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นที่ล่องเรือมาค้าขายและสร้างสะพานนี้เชื่อมต่อกับเมืองเก่า ข้ามสะพานไป เราก็เที่ยวชมจุดที่สอง บ้านเก่าฮอยอัน บ้านเก่าเลขที่ 101 ซึ่งมีสถาปัตยกรรม ผสมผสานของบ้านทรงเวียดนาม จีน และ ญี่ปุ่น โดยผสมผสานกันการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของแม่น้ำทูโบน ที่มีน้ำท่วมหลากทุกปี  จุดที่สามคือ พิพิธภัณฑ์เซรามิค เพราะเซรามิคถือเป็นสินค้าสำคัญในการล่องเรือค้าขาย ของชาว จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นจุดกำเนิดของเส้นทางที่พัฒนาให้เมืองเก่าฮอยอันเป็นเมืองท่าสำคัญเมื่อหลายร้อยปีก่อน จุดที่สี่ คือ วัดฟุกเกี๋ยน วัดประจำตระกูลของชาวจีนฮกเกี้ยน ที่ล่องเรือมาค้าขาย จนร่ำรวย และสร้างวัดเอาไว้บูชาสักการะเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นเทพพิทักษ์ของชาวเรือที่ต้องเดินทางไกล และ จุดสุดท้าย คือ โรงละครท้องถิ่นฮอยอัน ซึ่งจะเปิดการแสดงวัฒนธรรม การแสดงและดนตรี ช่วงเวลา 10.15 น. เป็นอันจบคอร์สของฮอยอัน
      เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปสนามบินดานัง เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน VN---- บินสู่ ดาลัต[DAD(xx:xx) - DLI(xx:xx)]  เย็น รับประทานอาหารเย็น แล้วอิสระกับเมืองน่ารักดาลัต จิบเบียร์ ดื่มกาแฟ อากาศเย็นๆ เดินเล่น ช้อปปิ้งกับตลาดกลางคืน ที่เค้าปิดถนนกันให้เดินเล่นกันทีเดียวครับ

วันที่หกของการเดินทาง ( บ้านบ๊อง เครซี่เฮาส์ - พระราชวังเบาได๋ - รถกระเช้า - น้ำตกดาทันลา - เจดีย์มังกร - ยอดเขาลังเบียง ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า จากโรงแรม อาบน้ำขัดตัวกันมาให้เอี่ยมๆ เอาเสื้อกันหนาว สีเจ็บๆ ผ้าพันคอให้พร้อมนะครับวันนี้ เราโรแมนติคอยู่ที่เมืองดาลัตทั้งวัน เริ่มต้นกันที่Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคนอยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัตได้ แล้วจากนั้นไปชม พระราชวังเบาได๋ พระราชวังแห่งสุดท้ายของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม จักรพรรดิเบาได๋  ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบาได๋ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นเราไปนั่งรถกระเช้าชมวิว มุมสูงของเมืองที่มีสีสัน ความโรแมนติกของดาลัต ที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และ แปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่า ปารีสแห่งอินโดจีน พร้อมนั่งรถกระเช้า (เที่ยวเดียว) ชมเมืองจากมุมสูง และปิดท้ายภาคเช้าด้วยการไปเล่น รถรางไปชมน้ำตกดาทันลา (รถรางมันส์มากเลยครับ)
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      บ่าย ออกเดินทาง 7 ก.ม. ออกนอกตัวเมือง ไปชม เจดีย์มังกร ( Chu Linh Phouc ) และ วัดนิกายเก๋าได๋ ศาสนาพุทธนิกายเซน ซึ่งตกแต่งวัดและเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิคอย่างสวยงาม และปิดท้ายวันไปชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาลังเบียง( Langbiang ) ยอดเขาสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถชมวิว เมืองดาลัต และ อ่างเก็บน้ำของดาลัตยามพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมจิบไวน์ ของดาลัต ใต้แสงเทียน มาดาลัตทั้งทีต้องเก็บความโรแมนติกไปให้เยอะๆครับ(ไวน์ที่นี่ ใช้ได้ครับ ราคาถูกมาก ผมยังชอบซื้อมาเก็บไว้ทานกับเพื่อนๆ ที่เมืองไทยเลย)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ( ตลาดเช้าดาลัต - มุยเน่ -  ทะเลทรายขาว - หมู่บ้านชาวประมง - ลำธาร Fairy Stream) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วไปเก็บของฝาก ที่ตลาดเช้าดาลัต ซึ่งมีขายทั้งของฝาก ของที่ระลึก พืชผลเมืองหนาว สตรอเบอรี่สดๆ มีขายทั้งปีเลยครับ (แต่วันนี้เวลาค่อนข้างน้อย หากเป็นไปได้ พยายามมาที่ตลาดนี้ครั้งนึงก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ) เราต้องออกเดินทางไปตะลุยทะเลทรายเมืองมุยเน่กันแล้วครับ ออกเดินทางกันเช้าหน่อย วันนี้ไม่ค่อยหนาวแล้ว ออกแนวร้อนด้วยซ้ำ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในการเดินทางถึงมุยเน่
      กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง แล้วแวะไฮไลท์ของเวียดนามใต้กันครับ ทะเลทรายขาวกองภูเขาทรายสีขาว ซึ่งใหญ่ที่สุดของมุยเน่ มี Sand dune หรือ ภูเขาทรายสูงกว่า 40 เมตร อาจจะพูดไม่ได้ว่าใหญ่โตอลังการ สุดขอบฟ้า ทะเลทรายซาฮาร่า แต่ถ้าเทียบขนาดกันแล้ว ก็ทำให้คนที่ขึ้นไปยืนบนยอดเนินทรายกลายเป็นมดไปเลยทีเดียวครับ จัดธีมถ่ายรูปกันแนวตะวันออกกลาง แนวอาหรับ ก็เข้ากันดีไม่น้อยเลยครับ แต่ว่าต้องโบ๊ะ ครีมกันแดดไปเยอะๆ นะครับ แดดแรง ลมแรง เวลาลมพัดทรายปลิวเข้ากระทบขาก็เจ็บยิบๆ กันเลยทีเดียว ใช้เวลาให้เต็มที่ ยิ่งแสง ทำมุมเอียงกับพื้นโลก อุณหภูมิสี กระทบต่างกันไป แสงเงา และ สีสันของภูเขาทรายก็เปลี่ยนไป
      แล้วจากนั้นเราจะไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง ชมวิวอ่าวที่จอดเรือ สำหรับการประมงชายฝั่ง มาหลบพายุลอยลำนับร้อยๆ ลำ และ เรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ แล้วจากนั้น เราไปถอดรองเท้า เดินเท้าแช่น้ำ ที่ลำธารแปลกตาของFairy Stream  ซึ่งเกิดจากธารน้ำเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็นร่องโตรกลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นดิน และ ทรายหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีไม่น้อย แต่ว่าต้องเดินประมาณ 1 ก.ม. นะครับ
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่แปดของการเดินทาง ( ทะเลทรายแดง -โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ธเธอดาม- อาคารไปรษณีย์ – โรงละครโอเปร่า -ศาลากลางนครโฮจิมินห์ ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกไปชมบรรยากาศตอนเช้าริมชายหาดมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมงแบบเวียดนาม ก็ถือเป็นอีกอย่างที่ไม่ควรพลาด แล้วจากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง  และ มีเด็กๆคอยชักชวนให้เล่นกระดานลื่น ไถลลงจากเนินทรายก็เป็นความสนุกอีกแบบ (แต่ตกลงค่ากระดานให้ดีก่อนนะครับ )
      สาย เดินทางไป เมืองโฮจิมินห์ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 200 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
      กลางวัน รับประทานอาหาร กลางวัน ระหว่างเดินทาง         
      บ่าย ถึง นครโฮจิมินห์ แล้ว เที่ยวชม โบสถ์นอร์ธเธอดาม ศุนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ และ อาคารไปรษณีย์ อาคารศิลปกรรมตะวันตกที่อยู่ไม่ไกลกันนัก 
      เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ แล้วเดินย่อยหลังอาหารกันเล็กน้อย ใกล้ๆกับร้านอาหารเย็นโรงละครโอเปร่าโรงละครที่สร้างในแบบฝรั่งเศสในยุคการปกครองของฝรั่งเศส และ ศาลากลางนครโฮจิมินห์  ซึ่งมีอนุสาวรีย์ของท่านโฮจิมินห์เป็นสัญลักษณ์อยู่ทางด้านหน้า

วันที่เก้าของการเดินทาง (โฮจิมินห์ - อุโมงค์สงครามกู๋จี - บินกลับสู่ กทม.) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม แล้วออกเดินทาง 90 ก.ม. สู่ อุโมงค์สงครามกู๋จีอุโมงค์มหัศจรรย์ที่ขุดขึ้นเป็นระบบ เครือข่าย เพื่อต่อสู้สงคราม ยาวรวมกันถึง 200 กม. และ ทางเข้าที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างน่าทึ่ง
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แล้วแวะชอปปิ้งเก็บของฝากที่มีให้เลือกจากทั่วเวียดนาม ที่ตลาดเบนทั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดลายเวียดนาม กระเป๋าเป้ ราคาถูก กาแฟอาราบิก้า หรือ พวงกุญแจ 
      เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางไปสนามบิน นครโฮจิมินห์ เช็คอินเที่ยวบิน FD659 (21.35 SGN - 23.12 DMK) / DD3219 (SGN 20.45 - DMK 22.15) เดินทางกลับ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ    

* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ

 


  รูปภาพทริปที่ผ่านมา

ทัวร์เวียดนามใต้ ต.ค. 2553 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ ต.ค. 53
(ภาพ FB)

 ทัวร์เวียดนามใต้ วันที่ 23-26 พ.ย. 53 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 23-26 พ.ย. 53
(ภาพ FB)

ทัวร์เวียดนามใต้ วันที่ 25-28 พ.ย. 53 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 25-28 พ.ย. 53
(ภาพ FB)

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 7-11 ธ.ค. 53 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 7-11 ธ.ค. 53
(ภาพ FB)

ทัวร์เวียดนามใต้ วันที่ 12-16 มีนาคม 2554 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 12-16 มี.ค. 54
(ภาพ FB)

ทัวร์เวียดนามใต้ วันที่ 13-17 เมษายน 2554 ทัวร์ ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 13-17 เม.ย. 54
(ภาพ FB)

ทัวร์เวียดนามใต้ เดือน พ.ค.2554 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 14-17 พ.ค. 54
(ภาพ WB)

ทัวร์เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัต วันที่ 3-6 ธันวาคม 2554 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 3-6 ธ.ค. 54
(MV)

ทัวร์เวียดนามใต้ ปีใหม่ 2555 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี

ทริปเวียดนามใต้ 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 55
(ภาพ WB)

ทัวร์เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2555 ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี
ทริปเวียดนามใต้ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 55
(MV)

ทริปแกรนด์เวียดนาม เที่ยวเหนือจรดใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ เฮว้ ดานัง ฮอยดัย โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัต

ทริปแกรนด์เวียดนาม 3-11 ก.พ. 55
(ภาพ WB)
ทริปแกรนด์เวียดนาม เที่ยวเหนือจรดใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ เฮว้ ดานัง ฮอยดัย โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัต

ทริปแกรนด์เวียดนาม 3-11 ก.พ. 55
(MV)

ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี 
ทริปเวียดนามใต้ 4-7 ก.พ. 55 (MV)
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน วันที่ 2-7 มีนาคม 2555 กับ TravelLifeThailand
เวียดนามกลาง วันที่ 2-7 มี.ค. 55
(MV)

ทัวร์เวียดนามใต้ แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก รายการทัวร์เวียดนามใต้ Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ไหนดี ทัวร์โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ดาลัต ดาลัท แผนที่เวียดนามใต้ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง อุโมงค์กู๋จี
ทริปเวียดนามใต้ 15-18 มี.ค. 55
(ภาพ FB)


เวียดนามกลาง 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 55
(ภาพ WB)


ทริปเวียดนามใต้ 23-26 ก.พ. 56
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามใต้ 12-16 เม.ย. 56
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามเหนือ 5-8 พ.ค. 56
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามเหนือ 7-10 พ.ค. 56
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามใต้ 24-27 พ.ค. 56
(ภาพ FB)

ทริป
เวียดนามใต้ 9-12 ส.ค. 56
(ภาพ FB)

ทริป
เวียดนามใต้ 31 ธ.ค. 56-5 ม.ค. 57
(ภาพ FB)


ทริปเวียดนามใต้ 4-17 ก.พ. 57
(ภาพ FB)


ทริป
เวียดนามใต้ 12-15 เม.ย. 57
(ภาพ FB)

ทริป
เวียดนามใต้ 24-27 พ.ค. 57
(ภาพ FB)
 
ทริป 23-26 ต.ค. 57
(ภาพ FB)

ทริปแกรนด์เวียดนาม6-14 ธ.ค. 57
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่ เมืองหนาวโรแมนติกดาลัด โฮจิมินห์ กูจี 4 วัน 3 คืน รวมบินภายใน
ทริปเวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
11-17 ส.ค. 58 
(ภาพ FB) 
 
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน 
ทริปแกรนด์เวียดนาม 20-28 ก.พ. 59
(ภาพ FB)

 


 ค่าใช้จ่าย 
ราคา 42,900 บาท /ท่าน พักเดี่ยว 8,000 บาท และสมาชิกลด 500 บาท

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 15,000 บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน )

<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์แกรนด์เวียดนาม-เหนือจรดใต้--ฮานอย-ฮอยอัน-ดาลัต-มุยเน่-โฮจิมินห์


ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กทม. - ฮานอย และ  โฮจิมินห์ - กทม.
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในโปรแกรม ในระดับเทียบเท่า 3 ดาว (พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท)
- ค่ารถ และพาหนะเดินทางปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง
- ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย บริการตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมถึง
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ แอลกอฮอลล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และ ซักรีดที่โรงแรม
- ค่าทิปตอบแทน ไกด์ และ คนขับรถท้องถิ่น (วันละ 3 Usd /วัน/ท่าน หรือ 27 Usd สำหรับทริป 9 วัน)

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

การจองตั๋วเครื่องบิน(แอร์เอเซีย)>>   ทัวร์แกรนด์เวียดนาม-เหนือจรดใต้--ฮานอย-ฮอยอัน-ดาลัต-มุยเน่-โฮจิมินห์

การเตรียมตัวเดินทาง                                                               
- สำหรับเวียดนามเหนือ ควรเตรียมเสื้อผ้าไปตามฤดูกาล หน้าหนาว ช่วงปีใหม่ในฮานอย อาจจะเป็น 0-5 องศา หน้าร้อน เดือน ก.ค.-ก.ย. อาจจะร้อนถึง 40 องศา และทุกช่วงเวลาอาจจะมีฝนตกอยู่เนืองๆ ควรเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง
- สำหรับเวียดนามกลาง มีสภาพอากาศคล้ายกับเมืองไทย ถ้าเมืองไทยอยู่ในฤดูกาลอย่างไร อุณหภูมิเท่าไร เวียดนามกลางไม่ต่างกันเท่าไรครับ
- สำหรับเวียดนามใต้ ควรเตรียมเสื้อผ้าไปแบบ 2 ฤดู หน้าร้อน แดดแรง สำหรับ ทะเลทรายมุยเน่ และหน้านาว อากาศเย็น สำหรับดาลัต อุณหภูมิ ทั่วไปประมาณบ้านเรา แต่ที่ มุยเน่ กลางแดด อุณหภูมิอาจจะ 35-40 องศา ส่วนที่ดาลัต อากาศช่วงเช้าและค่ำ อาจจะอยู่ที่ 15 องศา (หน้าร้อน) และ 5 องศา (หน้าหนาว) อย่าลืมครีมกันแดด และ เสื้อกันหนาว นะครับ
- การแลกเงิน ควรแลกเงินดอลลาร์จากเมืองไทย ก่อนเดินทาง โดย แลกธนบัตรดอลลาร์ 100 Usd สำหรับ แลกเงินเป็นเดินด่องเวียดนาม สำหรับใช้จ่ายทั่วไป (แลกเป็นเงินด่องที่สนามบิน หรือ แลกเงินดอลลาร์ธนบัตร เล็กสำหรับ การซื้อของทั่วไปในเมือง โฮจิมินห์ (สามารถฝากทีมงานแลกเงินได้ สะดวกและประหยัดกว่านะครับ โทรสอบถาม 089-6367666)

สาธารณูปโภค
- โรงแรม ในทริปนี้ เป็นระดับมาตราฐาน 3 ดาว ห้องพักปรับอากาศ แต่ที่ในทำเลดีๆ ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมอาจจะมีอายุมากสักหน่อยนะครับ
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเวียดนาม เป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และรูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกันบ้านเรา

  

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 

 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

 

 

ทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน

 
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (153031)
avatar
ae

ทริปนี้ ออกแน่นอนรึป่าวคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ae วันที่ตอบ 2014-08-22 18:56:48


ความคิดเห็นที่ 2 (153094)
avatar
Ratchanee Thongthai

ไม่ทราบว่าช่วงต้นเดือน ก ค 2558 ทริปนี้มีจัดหรือปล่าวคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ratchanee Thongthai (yadamon88-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 15:54:33


ความคิดเห็นที่ 3 (175551)
avatar
chris
เสนอเงินกู้วันคริสต์มาส
คุณกำลังหาเงินกู้คริสมาสต์เร่งด่วนหรือไม่? คุณได้รับการปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท ทางการเงินของคุณหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินคุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือซื้อบ้านหรือรวมหนี้สินของคุณและเป็นหนี้ฟรีหรือไม่? คุณต้องการมีธุรกิจของคุณเองและคุณต้องการความช่วยเหลือสินเชื่อการเงินหรือไม่? ติดต่อเราเพื่อขอสินเชื่อที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 3% เรายินดีที่จะช่วยให้คุณออกทั้งธุรกิจหรือสินเชื่อส่วนบุคคลแผนการชำระคืนที่เหมาะสมกับการบันทึกเครดิตที่ดี เราเสนอสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ถ้ามีให้ติดต่อ Mr. Chris Nicolas สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ... Email ติดต่อ: christloanfunds@gmail.com
 
 
อายุ:
ชื่อเต็ม:
จำนวนที่ต้องการ:
ระยะเวลาเงินกู้ (เวลาคืนทุน):
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่ถาวร:
เพศ:
หมายเลขโทรศัพท์:
รายได้ต่อเดือน:
อาชีพ:
ถัดจาก Kin:
ที่อยู่:
ที่อยู่สำนักงาน:
หมายเลขโทรศัพท์:
คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหม:
อาชีพ:
 
เมื่อข้อมูลนี้ได้รับจาก บริษัท ของฉันแล้วขั้นตอนการกู้ยืมจะเริ่มติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วทางอีเมล christloanfunds@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น chris (christloanfunds-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-23 20:14:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com