ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์

Share
ทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์  9 วัน 8 คืน
Trip Code : GVN01 (NMS)
ทริปแกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮอยอัน ดาลัต มุยเน่ โฮจิมินห์ มหานคร 1,000 ปี ฮานอย, มรดกโลก ฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้าม เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ล่องเรือแม่น้ำหอม สัมผัสความร้อน ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชายหาดมุยเน่ สัมผัสอากาศหนาว เมืองดาลัด เมืองโรแมนติคเวียดนาม รถกระเช้าดาลัด เจดีย์มังกร ยอดเขาลังเบียง
กำหนดการเดินทาง

2-10 ธันวาคม 2560
// ราคา 42,900 บาท /ท่าน พักเดี่ยว
8,000 บาท และสมาชิกลด 500 บาท

***หรือกลุ่มเดินทางอิสระ
กลุ่มตั้งแต่ 2 ท่าน
 เลือกวันเวลาออกเดินทางได้เลย สอบถามราคาได้ที่ 088-533 3342 / 089-636 7666

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ : มหานคร 1,000 ปี ฮานอย, มรดกโลก ฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้าม เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ล่องเรือแม่น้ำหอม สัมผัสความร้อน ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชายหาดมุยเน่ สัมผัสอากาศหนาว เมืองดาลัด เมืองโรแมนติคเวียดนาม รถกระเช้าดาลัด เจดีย์มังกร ยอดเขาลังเบียง

นับเป็นทริปที่เป็นที่สุดของเวียดนามครับ ครบตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเวียดนาม เจาะลึก ทั้งเวียดนามเหนือ ฮานอย เพื่อซึมซับความเป็นเวียดนามแท้ๆ ทั้งอาหาร วิถีชีวิตผู้คน ความวุ่นวายจอแจของมอเตอร์ไซด์ และยังมีมรดกโลก อย่าง "ฮาลองเบย์” ซึ่งได้มรดกโลกถึง 2 ครั้งทั้งทางธรรมชาติ และภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังครบครันเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของนครฮานอย นคร 1,000 ปี

เวียดนามกลาง นับเป็นเส้นทางยอดนิยม ทั้งยังรวมเอาแหล่งประวัติศาสตร์มรดกโลกของเวียดนามเอาไว้ นั่นคือ เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน รวมไปถึง สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  สุสานจักรพรรดิตือดึ๊กที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
และเวียดนามใต้ที่มีความแปลกใหม่ แตกต่าง และ สวยงามเรียกได้ว่าเป็น Unseen ของเวียดนามเลยทีเดียวครับ อย่างแรกคือ ทะเลทรายครับ ถึงแม้จะสู้ไม่ได้กับทะเลทรายระดับโลก กว้างไกลสุดขอบฟ้า แต่ที่นี่ก็ให้บรรยากาศของทะเลทรายสวย ริ้วลอนของคลื่นภูเขาทราย โดยไม่ต้องตรากตรำอะไรมากมาย เพียง 30 ก.ม. จากรีสอร์ทริมทะเลสวยๆ และเป็นธรรมชาติของเมืองมุยเน่

ส่วนอีกอย่างที่บ้านเราไม่มี คือ เมืองหนาวบนภูเขา ดาลัด เมืองที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดยฝรั่งขี้ร้อนมาสร้างเมืองบนภูเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เต็มไปด้วยป่าสน และอากาศเย็นสบายทั้งปี
ทริปนี้เราประหยัดเวลาการนั่งรถนานๆ ด้วยการเพิ่มเที่ยวบินภายใน (แต่บางช่วงก็ยังต้องใช้รถอยู่บ้าง) เพื่อให้ระยะเวลาที่จะใช้กระชับขึ้น แต่ยังคงเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ครบถ้วน และคุ้มค่าครับ

โปรแกรมการเดินทาง   
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง ( กทม. - ฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเจิ่นกว๊อก - วัดว่านเมียว - ฮาลองเบย์) [L-D]
      05.00 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1-2-3 แถว 2 เคาน์เตอร์ Airasia เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน FD642 (DMK 06.45 - HAN0 8.30) หรือ สายการบินนกแอร์ DD3202 (DMK 06.20 - HAN 08.20) เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ ฮานอย [รับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน ควรจองอาหารพร้อมการจองตั๋ว]
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย ระหว่างทางชม ทะเลสาบทะเลสาบตะวันตก ที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สักการะ 
วัดเฉินก๊วก วัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต และเข้าเมือง ชม วิหารวรรณกรรม หรือ วัดว่านเมียว ซึ่งเป็นวัดและมหาวิทยาลัยเดิมของฮานอย ในการคัดสอบจอหงวน (เหมือนจีน) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงฮานอย 1,000 ปีที่แล้ว (สร้างในปี คริสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิไทตง)
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
      บ่าย เที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี