ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

Share

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮานอยเบย์ นิงห์บงห์ 4 วัน 3 คืน
ทริปเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
Trip Code : VNN01  (Hanoi-Halong-Ninhbinh)

ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว

 กำหนดการเดินทาง   
***หรือกลุ่มเดินทางอิสระ
กลุ่มตั้งแต่ 2 ท่าน
 เลือกวันเวลาออกเดินทางได้เลย สอบถามราคาได้ที่ 088-533 3342 / 089-636 7666
     
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ : มหานคร 1,000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว

ทริปมาตราฐานของ เวียดนามเหนือ ฮานอย เพื่อซึมซับความเป็นวียดนามแท้ๆ ทั้งอาหาร วิถีชีวิตผู้คน ความวุ่นวายจอแจของมอเตอร์ไซ และยังมีมรดกโลก อย่าฮาลองเบย์ ซึ่งได้มรดกโลกถึง 2 ครั้งทั้งทาง ธรรมชาติ และ ภูมิศาสตร์ และอีกทั้ง ครบครันเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของทั้ง 1,000 ปี นครฮานอย และ ก่อนหน้านั้นที่ นิงห์บิงห์ ถือว่าเป็นทริปมาตราฐานไปได้ทุกเพศทุกวัยที่คุ้มค่า ไม่ไกล ราคาประหยัดทั้งราคาตั๋ว และ ราคาแพกเกจ แล้วเรายังทำกรุ๊บ เล็กๆ ให้ท่านคล่องตัว บริการเป็นกันเอง ด้วยไกด์พูดภาษาไทย ที่อยู่ที่ฮานอย บริการตลอดเส้นทาง รู้และเข้าใจ ประวัติศาสตร์ของเวียดนามเป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ ลุงเรือง คุยเรื่องสงครามทีไร น้ำลายแตกฟอง จนหลบไม่ทัน)

โปรแกรมการเดินทาง 
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง ( กทม. - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว - วัดว่านเมียว - ฮาลองเบย์) [L-D]

      05.00 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1-3 เคาร์เตอร์ แอร๋เอเชีย เช็คอินเที่ยวบิน FD642 (DMK 06.45 - HAN 08.30) เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ ฮานอย [รับประทาอาหารเช้าบนเครื่องบิน ควรจองอาหารพร้อมการจองตั๋ว]
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ตัวเมือง ฮานอย ชม สุสานโฮจิมินห์และ เจดีย์เสาเดียว 
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เป็นเมนู จ่าก๊าลาวอง เนื้อปลาผัดหม้อไฟ ซึ่งเป็น อาหารสูตรดั้งเดิมของเวียดนาม 
      บ่าย เที่ยวชม วิหารวรรณกรรมหรือ วัดว่านเมียว ซึ่งเป็นวัด และ มหาวิทยาลัยเดิมของฮานอย ในการคัดสอบจอหงวน (เหมือนจีน) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงฮานอย 1000 ปีที่แล้ว (สร้างในปี คริสศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิไทโตง) จากนั้น ออกเดินทางไกลสักหน่อย 150 กม. บนเส้นทางด่วยสู่ เมืองไฮฟอง และ ฮาลอง
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ฮาลองเบย์และเข้าสู่ที่พัก Halong Trade Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
เจดีย์เสาเดียว
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
สุสานโฮจิมินห์
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
วิหารวรรณกรรม
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
หอคอยวัดว่านเมียว

วันที่สองของการเดินทาง ( ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - ทะเลสาบคืนดาบ - หุ่นกระบอกน้ำ ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ซึ่ง อ่าวฮาลองได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำสวรรค์ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ   
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ระหว่างล่องเรือกลับสู่ฝั่ง
      บ่าย เดินทางกลับสู่ฮานอย (3-4 ชม.) แล้วเที่ยวชม ทะเลสาบคืนดาบและ วัดหง็อกเซินที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของกรุงฮานอย และชม หุ่นกระบอกน้ำ การแสดงที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะตัวของฮานอย โดยซ่อนกลไกการเชิดหุ่นอยู่ใต้น้ำ ทำให้ดูการเคลื่อนไหว อิสระน่าอัศจรรย์
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารที่บุฟเฟต์ 108 ร้าน Zen แล้วจึงกลับสู่ที่พัก ( ระดับ 3 ดาว )     

ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ฮาลองเบย์
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ถ้ำสวรรค์
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
สะพานแดงวัดหง็อกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบ

วันที่สามของการเดินทาง ( ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือ 3 ถ้ำ - ถนน 36 สาย ) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทาง 120 กม. ลงไปทางใต้ ใชเวลาประมาณ 2 ชม. จึงจะถึงเมือง นิงห์บิงห์ แล้วจึงเที่ยวชม วัดดิงห์เตียนฮว่าง ซึ่งเป็นวัดที่สร้างให้กับ ราชวงศ์ดิงห์ ซึ่งปกครองอาณาจักร "ไดโกเวียด" หรือ เวียดนามในอดีต และ วัดเลฮวาน แห่งราชวงศ์เล ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเลียนแบบวัดดิงห์เตียนฮว่าง ซึ่ง 2 กษัตริย์นี้ เป็นกษัตริย์องค์สำคัญ ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ปลกแอกชาติเวียดนาม จากการปกครองของจีน เมื่อ 1000 ปีที่แล้ว และที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่า ของเวียดนาม ก่อนที่จะย้ายสู่ฮานอยเมื่อ 1000 ปีที่แล้ว
      จากนั้น ทำท่านล่องเรือตาม แม่น้ำ Tamcoc หรือ แปลว่า 3 ถ้ำ ซึ่งเรือพายจะพาย ไปตามซอกเขา เข้าถ้ำ ทะลุไป 3 ถ้ำ เลยทีเดียว ภูเขาหินนับหมื่นๆ ยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนเรียกชื่อเล่นที่นี่ว่า ฮาลองบก
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
      บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองหลวงฮานอย และใช้เวลาปิดท้ายวัน ชอปปิ้ง เที่ยวชมสินค้า ต่างๆ รอบๆเขต ทะเลสาบคืนดาบ ที่เรียกว่า ถนน 36 สาย ถนนสายเล็กๆ 36 สาย ตัดไขว้กันไปมา เป็นศูนย์กลางการค้าดั้งเดิมของ ฮานอย คล้ายๆ เยาราชบ้านเรา ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายของที่ระลึก กระเป๋าเดินทางเป้ ราคาถูก รองเท้า
      เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วจึงกลับสู่ที่พัก ( 3 ดาวอยู่ในย่านกลางเมือง Thang long Hotel หรือ เทียบเท่า )

ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
พายเรือลอด 3 ถ้ำ
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
วัดดิงห์เตียนฮว่าง
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ฮาลองบก
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ถนน 36 สาย

วันที่สี่ของการเดินทาง ( ฮานอย - กทม.)[B]
      เช้า รับประทานอาหารเช้าจากโรงแรม แล้วจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
      07.10 น.
เดินทางถึงสนามบิน เช็คอินเที่ยวบิน FD643 (HAN 09.00 -DMK 10.50)เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ     

* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการเฉพาะหน้า ซึ่งทาง ทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถ ตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจ ของคณะทัวร์ส่วนใหญ่ เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้า เท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า ขณะนั้นด้วยนะครับ


รูปภาพทริปที่ผ่านมา

 

ทริปเวียดนามเหนือ 5-8 พ.ค. 56
(
ภาพ FB)

ทริปเวียดนามเหนือ 7-10 พ.ค. 56
(ภาพ FB)

 

                                                          

 

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน )

เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง
- ค่าโรงแรม ตามโปรแกรมที่ระบุ ในระดับเทียบเท่า 3 ดาว ( ในฮานอย Thang Long/Thien Thai/Amazing และ Halong Trade Union Hotel หรือ อื่นๆที่เทียบเท่า )
- ค่ารถและ พาหนะเดินทาง ปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมถึง
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ กทม. - ฮานอย - กทม.
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ แอลกอฮอลล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และ ซักรีด ที่โรงแรม
- ค่าทิปตอบแทน ไกด์ และ คนขับรถท้องถิ่น 

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

การจองตั๋วเครื่องบิน(แอร์เอเซีย)>>   ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว

 สาธารณูปโภค
- โรงแรม ในทริปนี้ เป็นระดับมาตราฐาน 3 ดาว  ห้องพักปรับอากาศ แต่ที่ในทำเลดีๆ
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเวียดนาน เป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และรูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกันบ้านเรา
- แผนที่ ถนนหนทางและรถยนต์ยานพาหนะ สามารถดูได้ที่นี่ครับ 

      ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว

การเตรียมตัวเดินทาง                                                               
- ควรเตรียมเสื้อผ้าไปให้ถูกฤดูกาล หน้าหนาว ฃ่วงปีใหม่ ในฮานอย อาจจะเป็น 0-5 องศา หน้าร้อน เดือน กค.-สค-กย. อาจจะร้อนถึง 40 องศา และทุกช่วงเวลาอาจจะมีฝนตกอยู่เนืองๆ ควรเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง
- การแลกเงิน ควรแลกเงินดอลลาร์จากเมืองไทย ก่อนเดินทาง โดย แลก ธนบัตรดอลล่าร 100Usd สำหรับ แลกเงินเป็นเดินด่องเวียดนาม สำหรับใช้จ่ายทั่วไป (แลกเป็นเงินด่องที่สนามบิน หรือ ตลาดเบนทั่น /ซื้อของจากชาวบ้านที่ มุยเน่ หรือ ดาลัต ยังไม่สามารถใช้เงินดอลล่าร์ได้ทันที ) หรือ แลกเงินดอลล่าร์ธนบัตร เล็กสำหรับ การซื้อของทั่วไปในเมือง โฮจิมินห์ (สามารถฝากทีมงานแลกเงินได้ สะดวกและประหยัดกว่านะครับ โทรสอบถาม 089-6367666)


 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

 
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (153054)
avatar
พร

 ราคาจัดทัวรไปเวียดนาม4วัน3คืน  5คนนี้ประมาณเท่าไรค่ะ   และถ้า6-10คนราคาเท่าไร โปรแกรมฮาลองเบกับฮานอย

ผู้แสดงความคิดเห็น พร (som_najaz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-14 09:18:24


ความคิดเห็นที่ 2 (175549)
avatar
chris

 เสนอเงินกู้วันคริสต์มาส

คุณกำลังหาเงินกู้คริสมาสต์เร่งด่วนหรือไม่? คุณได้รับการปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท ทางการเงินของคุณหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินคุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือซื้อบ้านหรือรวมหนี้สินของคุณและเป็นหนี้ฟรีหรือไม่? คุณต้องการมีธุรกิจของคุณเองและคุณต้องการความช่วยเหลือสินเชื่อการเงินหรือไม่? ติดต่อเราเพื่อขอสินเชื่อที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 3% เรายินดีที่จะช่วยให้คุณออกทั้งธุรกิจหรือสินเชื่อส่วนบุคคลแผนการชำระคืนที่เหมาะสมกับการบันทึกเครดิตที่ดี เราเสนอสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ถ้ามีให้ติดต่อ Mr. Chris Nicolas สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ... Email ติดต่อ: christloanfunds@gmail.com
 
 
อายุ:
ชื่อเต็ม:
จำนวนที่ต้องการ:
ระยะเวลาเงินกู้ (เวลาคืนทุน):
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่ถาวร:
เพศ:
หมายเลขโทรศัพท์:
รายได้ต่อเดือน:
อาชีพ:
ถัดจาก Kin:
ที่อยู่:
ที่อยู่สำนักงาน:
หมายเลขโทรศัพท์:
คุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหม:
อาชีพ:
 
เมื่อข้อมูลนี้ได้รับจาก บริษัท ของฉันแล้วขั้นตอนการกู้ยืมจะเริ่มติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วทางอีเมล christloanfunds@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น chris (christloanfunds-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-23 20:09:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com