ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน เส้นทางรถ มุกดาหาร

Share

ทัวร์คลาสสิคเวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน สะหวันเขต ทางรถมุกดาหาร รวมแหล่งมรดกโลกเวียดนาม  6 วัน 3 คืน
ทริปคลาสสิคเวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน สะหวันเขต ทางรถมุกดาหาร รวมแหล่งมรดกโลกเวียดนาม
 Trip Code : VNM01 ( Hue-Hoian)

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน มุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวบาว วินห์หม็อก พระราชวังไดนอย เจดีย์เทียนหมุ สุสานไคดิงห์ สุสานตือดึ๊ก ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม ฮอยอัน โฮ่ยอาน ดานัง ด่าหนัง พิพิธภัณท์จาม กวางตรี หมี่เซิน สะพานณี่ปุ่น วัดฟุกเกี๋ยน หลางโก
กำหนดการเดินทาง
***กลุ่มเดินทางอิสระ
เลือกวันเวลาออกเดินทางได้เลย สอบถามราคาได้ที่ 088-533 3342 / 089-636 7666

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ : เจดีย์เทียนมู่ ,พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้าม , เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน , สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ , สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก , ล่องเรือแม่น้ำหอม, ช้อปปิ้งตลาดดองบา     

เวียดนามกลาง เป็นเส้นทางยอดนิยมมากที่สุดของคนไทยเลยครับ เนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากๆ เพียง 250 ก.ม. แล้วในเส้นทางยังรวมเอา แหล่งประวัติศาสตร์มรดกโลกของเวียดนามเอาไว้ อย่างลงตัวยอดเยี่ยม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ช็อปปิ้ง อาหาร และที่พัก อย่างลงตัวทีเดียวครับ แล้วในรูปแบบของเราก็เรียกว่า ไม่ได้พิเศษที่โปรแกรม (เพราะคนอื่นๆ ก็คงจัดโปรแกรมเหมือนกันหมด) แต่อยู่ที่ ความเต็มที่กับการถ่ายทอดประสบการณ์ของเวียดนามในรูปแบบเรา ที่นอกจากที่เที่ยวอื่นๆ เช่น แอบไปเที่ยวผับแบบเวียดนาม ชิมเบียร์สด บะหมี่หมูย่างเจ้าอร่อยข้างทางครับ


 โปรแกรมการเดินทาง 
[B =Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง  ( กทม. - มุกดาหาร ) 
      ช่วงค่ำ ออกเดินทางด้วยทางรถ จาก กรุงเทพ จนถึง มุกดาหาร / แนะนำการเดินทาง ด้วยรถ VIP ของ บริษัท
สมบัติทัวร์ หรือ สหพันธ์101 ถ้าเป็นเทศกาล ก็ควรเป็น รถตู้ VIP เดินทางตรงจาก กทม. / ถ้าสำหรับกลุ่ม 30 ท่านขึ้นไป ควรเป็นรถโค้ชปรับอากาศ ** กลุ่ม 30 ท่าน เรามีราคาส่วนลดพิเศษ

วันที่สองของการเดินทาง ( มุกดาหาร-สะหวันเขต-ลาวบาว-อุโมงค์สงครามวินมอกห์-เว้) [B-L-D]
      เช้า เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มุกดาหารแกรนด์(หรือเทียบเท่า) รอจนกระทั่งรถของ ฝั่งประเทศลาว มารับและ โอนถ่ายสัมภาระ ที่โรงแรม แล้วจึง เดินทางข้ามพรมแดน เข้าสู่ แขวงสะหวันเขต ประเทศ สปป. ลาว แล้วจึงเดินทาง ระยะทาง 250 กม. สู่ เมืองแดนสะหวัน
      กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองแดนสะหวัน พร้อมทั้งเตรียมตัวแลกเงิน "ด่อง" ของ ประเทศเวียดนามที่ร้านอาหาร และ มีซิมโทรศัพท์ ของประเทศเวียดนามให้ซื้อในราคาไม่แพง
      บ่าย หลังทานอาหาร ทำเรื่องผ่านแดน เข้าสู่ประเทศเวียดนาม ที่ เมืองลาวบาว แล้ว เดินทางต่อ อีก 150 กม.(3 ชม.) สู่เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม โดยระหว่างเดินทาง แวะเที่ยวชม
อุโมงค์สงครามวินห์ม็อก ก่อนจะเข้าที่พัก ที่เมืองเว้ ( โรงแรม Duytan / Ngoug Houng / Asia Hotel หรือ เทียบเท่า 3-4 ดาว )
      เย็น รับประทานอาหารเย็นที่เมืองเว้ ริมน้ำหอม พร้อมชมบรรยากาศสะพาน 7 สี จรังเตียน สัญลักษณ์ของเมืองเว้  ถือเป็นอันหมดโปรแกรมของวันนี้ แต่ถ้าใครยังไม่เหนื่อย เราแนะนำให้ไปเดินเล่น นั่งทานเบียร์ชมวิวริมน้ำ หรือ อยากลองชมดิสโก้เทคในแบบเวียดนามก็แปลกดีไม่น้อยนะครับ ใครยังไม่เหนื่อยไปกับเรานะครับ มาทั่งที เต็มที่ๆ

วันที่สามของการเดินทาง ( เจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังต้องห้าม -อุโมงค์ไห่วาน-พิพิธภัณท์จามโบราณ-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟต์นานาชาติที่โรงแรม แล้วจึงเช็คเอาท์ออกเดินทาง ตอนเช้าเราเที่ยวอยู่ในเมืองเว้ ก่อนนะครับ โดยเริ่มที่
เจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ประวัติศาสตร์ 7 ชั้น ของเมืองเว้ และ ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำหอม ที่สวยงาม แล้วจากนั้น ไปเยี่ยมชม พระราชวังไดนอย หรือ พระราชวังต้องห้าม มรดกโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ จักรพรรดิ์ยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงวียน
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองเว้ ( ร้านประจำเป็นอาหารชาววังนะครับ มื้อนี้ )
      บ่าย ออกเดินทางจาก เมืองเว้ สู่ ฮอยอัน ระยะทาง 140 กม. โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไห่วาน ที่ขุดลอดทะลุภูเขา ยาว 6 กม. สู่ เมืองดานัง (ด่าหนัง) แล้วเข้าชม พิพิธภัณท์จามโบราณ ที่รวบรวมสิ่งของโบราณของชาวจาม ชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ อายุนับพันปี เต็มไปด้วยรูปสลักหินอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ นครวัด  แล้วจากนั้น เที่ยวชม ชอปปิ้ง ซื้อหินอ่อนแกะสลัก นับร้อยรูปแบบ ตั้งแต่แก้วน้ำชิ้นเล็ก จนถึงรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมหนักหลายตัน ที่หมู่บ้านหินอ่อน ก่อนจะเดินทางถึง เมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน(โฮ่ยอาน) อายุ 400 ปี  ตัวเมืองโบราณ หลังคากระเบื้อง ตัวบ้านสีเหลือง ถนนหนทาง โดยช่วงสวย คือ ช่วงค่ำๆ ที่ร้านรวงเริ่มเปิดไฟประดับประดา พร้อมเดินชมสินค้า ชอปปิ้ง สินค้าหัตถกรรมมากมาย ของ ฮอยอัน
      เย็น รับประทานอาหารเย็น เป็น อาหารสูตรตำหรับเฉพาะของฮอยอัน ( เก่าเล๊า ก๋วยเตี๋ยวเส้นหนาๆ น้ำคลุกคลิก และ บั้นก่วน หรือ ขนมปากหม้อญวณ ถือเป็นต้นตำรับอยู่ที่นี่ ) ทานอาหารเสร็จแล้ว ฟรีสไตล์เดินเล่นได้เลยครับ อาจจะไปนั่งริมน้ำ ทานเบียร์สด (เบียร์ฮอย เวียดนาม) เพราะที่พักเราอยู่ใกล้ๆเมืองเก่าเลยครับ ( Anphu Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว ** ในย่านเมืองเก่า โรงแรมอาจจะเก่ากว่ารอบนอกนิดนึง  แต่สะดวกในการเดินเที่ยวมากกว่า )

วันที่สี่ของการเดินทาง ( เที่ยวชมเมืองเก่า ฮอยอัน-ชายหาดหลังโก-เว้-สุสานไคดิงห์-สุสานตือดึ๊ก-ล่องเรือแม่น้ำหอม) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟต์นานาชาติที่โรงแรม แล้วจึง เชคเอาท์ แล้วเราต้องเก็บรายละเอียดของเมืองเก่าฮอยอันนี้ให้ครบนะครับ ซื้อตั๋วชมเมืองแล้วต้องใช้ให้คุ้มนะครับ เริ่มจากจุดแรก สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์ ของเมืองฮอยอัน ที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นที่ล่องเรือมาค้าขาย และ สร้างสะพานนี้เชื่อมต่อกับเมืองเก่า แล้วข้ามสะพานไป เราก็เที่ยวชม จุดที่สอง บ้านเก่าฮอยอัน บ้านเก่าเลขที่ 101 ซึ่งมีสถาปัตยกรรม ผสมผสานของบ้านทรงเวียดนาม จีน และ ญี่ปุ่น โดยผสมผสานกันการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของแม่น้ำทูโบน ที่มีน้ำท่วมหลากทุกปี  จุดที่สาม คือ พิพิธภัณท์เซรามิก เพราะเซรามิกถือเป็นสินค้าสำคัญในการล่องเรือค้าขาย ของชาว จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ที่เป็นจุดกำเนิดของเส้นทางที่พัฒนา เมืองเก่าฮอยอันเป็นเมืองท่าสำคัญเมื่อหลายร้อยปีก่อน จุดที่สี่ คือ วัดฟุกเกี๋ยน วัดประจำตระกูลของชาวจีนฮกเกี้ยน ที่ล่องเรือมาค้าขาย จนร่ำรวย และสร้างวัดเอาไว้ บูชาสักการะเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นเทพพิทักษ์ของชาวเรือที่ต้องเดินทางไกล และ จุดสุดท้าย คือ โรงละครท้องถิ่นฮอยอัน ซึ่งจะเปิดการแสดงวัฒนธรรม การแสดงและดนตรี ช่วงเวลา 10.15 น. เป็นอันจบคอร์สของฮอยอัน
      กลางวัน ออกเดินทางสู่ชายหาดหลังโก รับประทานอาหารทะเล ที่ริมทะเล
      บ่าย เดินทางสู่เมืองเว้ เที่ยวชม สุสานมรดกโลก อายุ 113 ปี สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ กษัตริย์องค์รองสุดท้ายของราชวงศ์เหงวียน ราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง ชม สุสานในรูปแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ ที่ผสานเอาสถาปัตยกรรม ของ จีน เวียดนาม และ ฝรั่งเศส เข้าด้วยกัน และ งานศิลปะเซรามิค ที่งดงามในตัวอาคารของสุสาน  และ จากนั้นเดินทางสู่ อีกสุสานมรดกโลก ของ องค์จักพรรดิ์องค์ที่ 4 ของ ราชวงค์เหงวียน สุสานจักรพรรดิ์ตือดึ๊ก ซึ่งเก่าแก่ และ กว้างขวาง ในรูปแบบเก่าแก่ ของการจำลองสุสานเป็น พระราชวังของโลกหลังความตาย ของ องค์จักพรรดิ์เอง
      เย็น ปิดท้ายโปรแกรมของวันที่ การชอปปิ้ง ตลาดดองบา ตลาดขายของที่ระลึกราคาถูกของเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด กาแฟ กระเป๋า หรือ อะไรแปลกๆก็มีหลายอย่างครับ
      ค่ำๆ รับประทานอาหารเย็น แล้วไป ล่องเรือแม่น้ำหอม ชมการแสดงคนตรี ศิลปวัฒนธรรม เฉพาะของเมืองเว้ พร้อมล่องเรือ ชมความงามของแสงไฟของสะพานสี

วันที่ห้าของการเดินทาง ( เว้ -ลาวบาว-สะหวันเขต-พระธาตอิงฮัง-ตลาดอินโดจีน-กลับสู่ กทม.) [B-L-D]
      เช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟต์นานาชาติที่โรงแรม แล้วจึงเช็คเอาท์ออกเดินทาง จากเมืองเว้ สู่ ชายแดน ลาวบาว
      กลางวัน หลังจากทำเรื่องผ่านแดน สู่ประเทศลาว แล้วจึงทานอาหารกลางวัน ที่เมือง แดนสะหวัน
      บ่าย เดินทางสู่ เมืองสะหวันเขต และ แวะนมัสการ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สะหวันเขต พระธาตุอิงฮัง และ แวะชอปปิ้ง สินค้าดิวตี้ฟรี ร้านดาวเรืองที่ชายแดน ซึ่งมีสินค้า พวกกาแฟ บุหรี่ เหล้า ราคาถูก (ทำลายสุขภาพทั้งนั้น นำเข้าสุราได้ไม่เกิน 1 ลิตรนะครับ) แล้วจึงใช้รถคันเดิมข้ามมาส่ง ที่ประเทศไทย 
      เย็น ปิดท้ายชอปปิ้ง ที่ตลาดอินโดจีน ริมแม่น้ำโขงของ เมืองมุกดาหาร พร้อมทั้งทานอาหารเย็น เป็นอาหารไทยแซ่บๆ (หลังจากอดไป 3 วัน) แล้วจึงเดินทางกลับสู่ กทม.

วันที่หกของการเดินทาง ( ถึง กทม.)
      04.00 - 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ * อาจ จะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ


รูปภาพทริปที่ผ่านมา

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน วันที่ 2-7 มีนาคม 2555 กับ TravelLifeThailand
เวียดนามกลาง วันที่ 2-7 มี.ค. 55
(MV)

เวียดนามกลาง วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 55
(ภาพ FB)

ทริปเวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่ เมืองหนาวโรแมนติกดาลัด โฮจิมินห์ กูจี 4 วัน 3 คืน รวมบินภายใน
ทริปเวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
11-17 ส.ค. 58 
(ภาพ FB) 
 

 


ค่าใช้จ่าย
** สำหรับ จำนวนสมาชิกกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มส่วนตัว สามารถติดต่อทำราคาพิเศษ ได้ที่ 089-636 7666/088-533 3342
และ Email:
Travellifethailand@hotmail.com

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน )

เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน มุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวบาว วินห์หม็อก พระราชวังไดนอย เจดีย์เทียนหมุ สุสานไคดิงห์ สุสานตือดึ๊ก ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม ฮอยอัน โฮ่ยอาน ดานัง ด่าหนัง พิพิธภัณท์จาม กวางตรี หมี่เซิน สะพานณี่ปุ่น วัดฟุกเกี๋ยน หลางโก
 

ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง
- รถทัวร์ปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่เว้ 1 คืนที่ฮอยอัน ระดับ 3-4 ดาว
- เข้าชมทุกสถานที่ในโปรแกรม และ ไกด์ท้องถิ่น
- ค่าอาหารระดับภัตตาคาร 12 มื้อ ตามโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง
- เครื่องดื่มมินิบาร์ และ ค่าโทรศัพท์ของโรงแรม
- ค่าทิปตอบแทนไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

การเดินทาง
- ทริปนี้เดินทางโดยทางรถทั้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่ใช้รถจาก สปป. ลาว  โดยในประเทศไทย ถ้ากลุ่มเล็กแนะนำให้ใช้บริการรถ VIP ของบริษัทสมบัติทัวร์ หรือ สหพัฒน์ร้อยเอ็ด ซึ่งสะดวก สบาย รวดเร็วปลอดภัย เพราะ วิ่งประจำทุกวัน มีคนขับผลัด และ บำรุงรักษารถและเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ทางเราคัดเลือกและแนะนำแล้วไม่ผิดหวังครับ เบาะกว้างขวางนั่งสบาย แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาล ก็ อาจจะต้องเป็นรถตู้นะครับ สะดวกสบายส่วนตัวหน่อย แต่ การเดินทางไกลช่วงเทศกาล ก็จะทำให้เหนื่อยไม่น้อย ถ้าท่านมาเป็นกรุ๊ป 30 ท่านขึ้นไป เราแนะนำเป็นรถโค้ช 40 ที่นั่ง เดินทางตรงจาก กทม. ไปน่าจะสะดวกรวดเร็ว สบายกว่าครับ
- ถนนหนทาง และ ระยะทาง ในประเทศไทยไม่ต้องห่วงครับ ระยะทาง 650 กม. จาก กทม. ถึง มุกดาหาร เป็นเส้นทางไฮเวย์ตลอดใช้เวลาประมาณ 10 ชม. ส่วนในประเทศ ลาว และ เวียดนาม นั้นระยะทาง ประมาณ 500 กม. ถนนหนทางดี บางช่วงขึ้นเขา ขับรถชิดขวา และ ในเวียดนาม ถนนหลักจะมีการจราจรหนาแน่น จะได้ยินเสียงแตร ดังไม่ขาดสาย ให้สมกับ บรรยากาศเวียดนามจริงๆเลยครับ
- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เส้นทางนี้ ควรนำเงินไทย ไปแลกเป็นเงินด่อง เวียดนามที่ ร้านอาหารชายแดน ได้เรทประมาณ 1 บาท /550 ด่อง ซึ่งดีกว่านำเงินดอลล่าร์ไปแลก แต่ในบางสถานที่ เค้ารับเงินไทย ไม่ว่าจะเป็น ตลาดดองบา หรือ เมืองเก่าฮอยอัน โดยผมขอแนะนำว่า แลกเงินเวียดนามด่องเอาไว้เพียงเล็กน้อย สำหรับ ซื้อขนม หรือ อื่นๆ แต่นำเงินไทย ธนบัตร 20/100 บาท ติดไปเยอะๆครับ แม่ค้ายินดีรับ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีเงินทอนนะครับ โดยเหรียญไม่สามารถใช้ได้นะครับ

แผนที่การเดินทาง และ รูปถนนหนทางยานพาหนะ

 

สาธารณูปโภค
- ระบบไฟฟ้า ของเวียดนาม ใชะระบบ 220 V 50Hz รูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกับประเทศไทย      

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน มุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวบาว วินห์หม็อก พระราชวังไดนอย เจดีย์เทียนหมุ สุสานไคดิงห์ สุสานตือดึ๊ก ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม ฮอยอัน โฮ่ยอาน ดานัง ด่าหนัง พิพิธภัณท์จาม กวางตรี หมี่เซิน สะพานณี่ปุ่น วัดฟุกเกี๋ยน หลางโก

- โรงแรมห้องพัก ในเส้นทางนี้ ห้องพักเป็นแบบมาตราฐาน ห้องละ 2 ท่าน ระดับ 3-4 ดาว แต่ในเมืองเก่าฮอยอัน โรงแรมใกล้เมืองเก่า เป็นระดับ 3 ดาวแต่อาจจะไม่ใหม่นักนะครับ ท่านใดต้องการให้จัดหาเพื่อนร่วมห้อง หรือ ต้องการพักเดี่ยว หรือ ห้องละ 3 ท่านกรุณาระบุในใบสมัครนะครับ
- อาหารเวียดนามในเส้นทางนี้ จะเป็นอาหารเซ็ตของภัตตาคารทุกมื้อ เมนูค่อนข้างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่รสชาติ จะออกเค็ม หวาน จืด และอาหารทะเลเป็นหลัก ใครแพ้อาหาร หรือ ทานอะไรไม่ได้ ช่วยกรุณาระบุในใบสมัครเช่นเดียวกัน  (ถ้าอยากลองชิม เฝอ บะหมี่หมูย่าง แบบร้านยองๆ อร่อยๆ เดี๋ยวทีมงานเราพาไปนอกรอบครับ)
 
สภาพภูมิอากาศ
- ในเส้นทางนี้ อากาศค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ ลองพิจารณาดู ชาร์ตของแต่ละเมืองในเส้นทาง

 
Destination Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
มุกดาหาร                        
เว้                        
ฮอยอัน                        

กระทู้จากทริปก่อนๆ มีรายละเอียด สาระจากทางบ้าน และ ไร้สาระจากทางผมมากมายเลยครับ ไปกันมาแล้วเป็นไงดูได้

     

  

 


 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

 
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com