ReadyPlanet.com
dot dot
ทริป 3 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน

 Share
ทริป3เมือง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน คืน
ทริป 3 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน
Trip Code : HK-MC-SZ01(HX)


กำหนดจัดการเดินทาง 

สถานที่น่าสนใจ : ฮ่องกง “รีพัลส์เบย์” ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิม เดินเล่น “อเวนิวออฟสตาร์” ชมแสงสีตระการตา “ซิมโฟนีออฟไลฟ์” อิสระที่ “ดีสนีย์แลนด์” เกาะลันเตา กระเช้านองปิง วัดพระใหญ่  มาเก๊า เที่ยวเวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นปอลล์ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล แวะเซินเจิ้น ชม Window of the world และช้อปปิ้งห้างหลอหวู่

เดิมฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น แต่หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น แล้วประเทศอังกฤษได้เข้าครอบครองเกาะฮ่องกงและเกาลูนในปี พ.ศ. 2385 และในปี พ.ศ. 2441 อังกฤษได้ทำสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘New Territory’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง
หลังจากนั้นเกาะฮ่องกงก็ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และจากความหลากหลายเหล่านี้ครับ เกาะฮ่องกงจึงมีความดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเล็กๆนี้เป็นจำนวนมากเลยครับ

แล้วทริปนี้เรายังรวมเอามาเก๊าเกาะที่มีสีสันของเวลากลางคืน แหล่งบันเทิง คาสิโน และเซินเจิ้น พื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปด้วย เพื่อชมโชว์ และการช้อปปิ้งอย่างจุใจครับผม
 

โปรแกรมการเดินทาง
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]


วันแรกของการเดินทาง 
(กทม.- วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ – อเวนิวออฟสตาร์ - ซิมโฟนีออฟไลฟ์) [L-D]

       06:30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกหน้า Row R (ประตู 8)  เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน HX768 (BKK[08.25]-HKG[11.55]) เดินทางจากกรุงเทพสู่ฮ่องกง (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง)
       11.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กรุณาปรับนาฬิกาให้เป็นเวลาท้องถิ่น ซึ่งเวลาที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เร็วกว่าที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย ซึ่งจะใช้เวลาท้องถิ่น)
       บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากอิ่มหนำสำราญกันดีแล้วครับ เราเดินทางกันไปชมวิว วิคตอเรียพีค จากจุดชมวิวแห่งนี้ท่านสามารถสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนในแบบ Panorama
       ต่อจากนั้นเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ “Repulse Bay” หรือ หาดน้ำตื้น นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวต่างก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่า ขอพรอะไร เจ้าแม่ก็จะบันดาลให้สมใจ จากนั้นเชิญนมัสการท่านไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยลูบที่กระเป๋าเงินขององค์ท่านเพื่อขอเงินขอทองได้ตามความปรารถนา จากนั้นเดินข้ามสะพานต่ออายุที่เชื่อกันว่า หากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้ง จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี นอกจากนี้ยังสามารถชื่นชมความงามของ Repulse Bay และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ มากมายที่ชาวฮ่องกงร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ปี 1970 หลังจากนั้นไปยัง Hong Kong Jewelry เพื่อไปชมงานประดิษฐ์กังหันเครื่องรางนำโชคขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
      เย็น รับประทานอาหารเย็น

      ค่ำ  เดินเล่น ชมแสงสียามค่ำของเกาะฮ่องกง พร้อมกับชมรอยประทับฝ่ามือ ฝ่าเท้าของดาราชื่อดังมากมายที่ อเวนิวออฟสตาร์ (Avenue of Star)
      20.00 น. ชม ซิมโฟนีออฟไลฟ์ (Symphony of Lights) ที่ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records จบแล้ว ถ้ายังมีแรงเหลือ อาจจะเดินเล่นเล็กน้อย หรือเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนเอาแรงไส้สำหรับเที่ยวต่อวันพรุ่งนี้ครับ

 
    
                  วิคตอเรียพีค                                   รีพัลส์เบย์                              Symphony of Lights
 
 วันที่สองของการเดินทาง (กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน - เอาท์เล็ท ซิตี้เกท - ฟรีสไตล์ ดิสนีย์แลนด์ – เรือข้ามฟากไปมาเก๊า) [B-L-D]

       เช้า รับประทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง จิบน้ำชา โจ๊ก ขนมจีบ ซาลาเปา และติ่มซำชนิดต่างๆ หลังอาหารเช้าเดินทางกลับไปเกาะลันเตา เพื่อขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาทีเพื่อขึ้นไปสู่ยอดเขานองปิง ซึ่งปลายทางของกระเช้า จะได้เพลิดเพลินกับหมู่บ้านกวางตุ้งย้อนยุคจำลองที่ Nong Ping Village ก่อนจะไปนมัสการพระใหญ่เทียนถาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระพุทธรูปมีความสูงประมาณ 34 เมตร หนักกว่า 250 ตัน สร้างจากแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หันพระพักตร์ไปยังทะเลจีนใต้ เสมือนการให้พรเพื่อคุ้มครองเรือประมง เรือสินค้าของชาวฮ่องกงที่ออกไปค้าขาย จนถึงเวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่เกาะลันเตาพื้นราบด้วยกระเช้านองปิง 360 อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นแวะช้อปปิ้งของแบรนด์เนม ที่ลดราคา Outlet City Gate
       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
       บ่าย เราไปสวนสนุก Theme Park กันบ้างครับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการ ประกอบด้วยพื้น ที่ 4 ส่วนได้แก่ Main Street U.S.A., Adventure land, Fantasy land และTomorrow land ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่น และความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ Main Street USA พร้อมกับTown Square ร้านค้าน่ารักๆ จากนั้นไปเล่นอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นอีกหน่อยใน Adventure land ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วนสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทาง หรือเข้าสู่อาณาจักร Fantasy Land ที่จะได้พบกับปราสาทสโนไวท์สัญลักษณ์ของ Disneyland,  ภาพยนตร์ 4 มิติของ โดนัลด์ดั๊ก, บ้านหมีพูห์ และเดินทางสู่อนาคตที่
Tomorrow land ที่จะพาเราไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาว และข้ามเวลาไปยังดินแดนแห่งอนาคต จนสมควรแก่เวลาจึงเดินทางไปขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งมาเก๊ากันต่อครับ
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าสู่ที่พัก (ใครอยากเสี่ยงโชค โรงแรมของเราไม่ไกลจากเวเนเชี่ยน คาสิโนขนาดใหญ่ ที่มีผู้คนเข้ามาเสี่ยงโชคมากมาย และมีการจำลองเมืองเวนิสมาครับ แต่ยังไง เราก็มีโปรแกรมพาไปชมในวันรุ่งขึ้น)

    
         กระเช้านองปิง 360 องศา                   พระใหญ่เทียนถาน                                ดิสนีย์แลนด์

วันที่สามของการเดินทาง (เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นปอลล์ – เซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – ข้ามไปเซินเจิ้น) [ B-L-D ]

       เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้าเดินทางเลียบอ่าวมาเก๊า เพื่อไปเยี่ยมชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล องค์เจ้าแม่กวนอิมทำจากโลหะสำริดขนาดใหญ่ ที่สร้างโดยประเทศโปรตุเกส จากนั้นเดินทางไปต่อที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ในมาเก๊า วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าอายุกว่า 700 ปี มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในชุดผ้าไหมอย่างงดงาม และ ยังมีพระพุทธรูปต่างๆให้ท่านนมัสการได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปยังสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมาเก๊า คือ โบสถ์เซ็นปอลล์ โบสถ์สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ที่ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่โครงสร้างประตูในเวลาอีก 100 กว่าปีต่อมา จากนั้นเดินต่อไปยัง เซนาโด้แสควร์ จุดศูนย์กลางเมืองมาเก๊าที่ตกแต่งพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบงดงามเพื่อให้เสมือนยุโรปแห่งเอเซีย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      บ่าย ไปยัง The Venetian Hotel and Resort ซึ่งเป็น Casino Resort ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และสามารถล่องเรือกอนโดล่า เพื่อซึมซับบรรยากาศเวนิสจำลอง (ไม่รวมในค่าบริการ) หรือ ช้อปปิ้งในร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า และ ชิมอาหารนานาชาติได้ที่ Festivia Foodcourt ตลอดจนชมความงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตาม Square ต่างๆ ภายใน The Venetian จนถึงเวลานัดหมายเดินทางไปเซินเจิ้น
      เย็น เดินทางไปเมืองเซินเจิ้นโดยเรือเฟอรี่ เมื่อเดินทางถึงเมืองเซินเจิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารกันก่อน แล้วเดินทางเข้าที่พัก


    
            เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล                         โบสถ์เซ็นปอลล์                               เวเนเชี่ยน

วันที่สี่ของการเดินทาง (ห้างหลอหวู่ – วินโดว์ ออฟ เดอะเวิลด์ – สเปนดิด ออฟ ไชน่า) [B-L-D]

       เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แล้วอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง Lowu ซึ่งเปรียบเสมือนห้างมาบุญครองของบ้านเราครับ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ในราคาถูกได้ตามใจชอบจนถึงเวลานัดหมาย
       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
       บ่าย ไปเที่ยว Window of the world ซึ่งเป็น Theme Park ชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของโลกที่มาย่อสวนรวมไว้ในที่เดียวกัน โดยบางแห่งก็ย่อส่วนมาเพียงเล็กน้อยจนแทบจะมีขนาดเสมือนสถานที่จริง เช่น หอไอเฟล ประตูชัยชองเอลิเซ่ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ รวมถึงวัดพระแก้วของเราด้วยครับ 
       เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แล้วไปชมโชว์การแสดงอันอลังการ Splendid of China ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน ที่จะแสดงเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยฉาก แสง สี เสียง ตระการตาพร้อมนักแสดงกว่า 800 ชีวิต


   
            Window of the world                            Splendid of China                             โชว์ ที่Splendid of China

วันที่ห้าของการเดินทาง (เดินทางกลับฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งที่ถนนนาธาน – กลับ กทม.) [B-L]

       เช้า  วันนี้เราไม่รีบครับ รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนกันตามสบายเพราะบ่ายเราต้องเดินช้อปปิ้งกันเยอะ แล้วเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง
       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
       บ่าย อิสระช้อปปิ้งที่ถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน โดยสามารถเลือกหาซื้อรับประทานอาหารเย็นรับประทานได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยว, ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าห่าน เมนูท้องถิ่นแท้ๆ ของชาวฮ่องกง จนถึงเวลานัดหมาย
       20.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเช็คอินเที่ยวบินHX767 (HKG[22.50]-BKK[00.20]) เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ 

 


 

ค่าใช้จ่าย     XX,X00 บาท / ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง และสายการบินที่ใช้ครับ 

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 15,000  บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน )

เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์ เขมร นครวัด นครธม บันทายศรี ตาพรหม กัมพูชา  3 วัน เข้านครวัด 3 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่โปรแกรมระบุ กทม. - ฮ่องกง - กทม. และค่าภาษีสนามบิน
- การเดินทางพาหนะเดินทาง ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
- ค่าโรงแรม 4 คืน ในระดับ 3-4 ดาว
- อาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง 
- ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง
- ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย บริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดเกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์ ของโรงแรม
- ค่าทิปตอบแทนไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น (ประมาณ 20 หยวน/วัน/ท่าน หรือ รวม 100 หยวน/ท่าน

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง


สาธารณูปโภค
- โรงแรมในฮ่องกง ส่วนใหญ่ห้องจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็เป็นห้องพักปรับอากาศ
- ไฟฟ้า เป็นระบบไฟฟ้า 220 V / 50 Hz และรูปแบบปลั๊กมีดังนี้
   ฮ่องกง       G 
   มาเก๊า        D & G
   จีน            A , I & G 
**เพื่อความสะดวกควรนำ ปลั๊กแบบ Universals ไปดีกว่าครับ

 
    
 


 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

ทริป3เมือง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน คืน
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (152207)
avatar
101

โปรแกรมนี้ เม.ย. 56 ราคาทัวร์เท่าไหร่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 101 วันที่ตอบ 2013-01-10 02:15:53


ความคิดเห็นที่ 2 (152220)
avatar
Ant

คุณ 101 คะ โปรแกรมฮ่องกง เรารับทำเป็นกลุ่มเหมาส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไปอ่ะค่ะ แล้วเราจะต้องคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการเดินทาง ถึงจะบอกราคาได้อ่ะค่ะ ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น Ant วันที่ตอบ 2013-01-14 07:33:45


ความคิดเห็นที่ 3 (152420)
avatar
พิมพันธ์ สง่าศรี

 สวัสดีค่ะ

เป็นบริษัททัวร์อยู่ จ.ชลบุรีค่ะ พอดีมีลูกค้าสนใจอยากจะไปเที่ยวฮ่องกง 5วัน 4คืน 

ตอนนี้จองตั๋วของการบินไทยอยู่ อยากทราบว่าราคาทัวร์เท่าไรค่ะ

ลูกค้า 15+1หัวหน้าทัวร์

โรงแรมชื่ออะไร กี่ดาว

เดินทางวันที่ 20-24 มีนาคม 2556

ขอบคุณค่ะ

พิมพันธ์  081-3416400

ผู้แสดงความคิดเห็น พิมพันธ์ สง่าศรี วันที่ตอบ 2013-02-16 12:10:45


ความคิดเห็นที่ 4 (152518)
avatar
Puliko

 ถ้าเป็นโปรแกรมตามข้างต้นเลย เหมาทริป 15 คน ช่วงเดือน กค. ประมาณคนละเท่าไหร่คะ รวมค่าเครื่องทั้งหมด

ผู้แสดงความคิดเห็น Puliko วันที่ตอบ 2013-04-16 11:44:03


ความคิดเห็นที่ 5 (152519)
avatar
ณัฐสุดา กำเนิด

สวัสดีค่ะ

   สอบถามราคาเหมากรุ๊ปสำหรับ 40 คน เดินทาง 2-6 มิถุนายน 56

   -  ราคารวมVatเท่าไหร่ค่ะ

  - โรงแรมกี่ดาว

  - บินสายการบินhong kong Air?

รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ ณัฐสุดา 082-5557538

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐสุดา กำเนิด (nanenat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-17 13:35:45


ความคิดเห็นที่ 6 (152532)
avatar
siri

 ต้องการไปเป็น กรุ๊ป ค่ะ เดือน กรกฎาคม 56 ตอนนี้กำลังรวบรวมสมาชิก ได้ 6 คนแล้ว มีกรุ๊ปไหนต้องการเพื่อนเพิ่มไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น siri (pr-dot-sirikarn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-25 18:15:29


ความคิดเห็นที่ 7 (152540)
avatar
คุณเอ๋

 ต้องการไปเดือนกรกฎาคม 56 เหมือนกันครับ ตอนนี้มีสมาชิก 9 คน ถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 081-8541285 ครับ :)

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณเอ๋ วันที่ตอบ 2013-05-01 00:49:38


ความคิดเห็นที่ 8 (152714)
avatar
ดวไชยอนงค์ศักดิ์

ขอ ทริปเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2557พร้อมราคา

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวไชยอนงค์ศักดิ์ วันที่ตอบ 2013-09-11 10:45:58


ความคิดเห็นที่ 9 (152716)
avatar
สริณี

 พวกเรามีด้วยกัน4คนอยากจะไปเที่ยวฉลองปีใหม่ที่  ฮองกง มาเก๊าและ เกาลูน  4คืน พอจะจัดทัวร์ให้เราได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สริณี (Sarinee37-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-12 02:32:50


ความคิดเห็นที่ 10 (152891)
avatar
pu

 ไปฮ่องกงวันที่ 18-21 กรกฏาคม 2557 จำนวน 19 ท่านค่ะ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น pu วันที่ตอบ 2013-12-05 16:18:21


ความคิดเห็นที่ 11 (153178)
avatar
Tuktik S.

 สอบถามค่ะถ้าเดินทางช่วงวันที่ 16 หรือ 17 ก.พ. ราคาทัวร์ต่อท่านเท่าไหร่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Tuktik S. วันที่ตอบ 2015-12-10 23:15:32


ความคิดเห็นที่ 12 (153181)
avatar
วรรณทนา เสาวคนธ์

 สอบถามค่ะว่าทริปด้านบน มีเดินทางช่วงไหนบ้างคะ สะดวกช่วง 16-22 น่ะค่ะ แล้วราคาเท่าไหร่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณทนา เสาวคนธ์ วันที่ตอบ 2015-12-13 22:43:11


ความคิดเห็นที่ 13 (153338)
avatar
รัชนี

 รบกวนสอบถามทริปฮ่องกง  มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 5 วัน ช่วงวันที่ 2-15 เดือนมกราคม 2517 ถ้าต้องการจอง 2 ท่านและไปทัวร์รวมกับกรุ๊ปอื่นได้หรือเปล่าคะ และต้องลงชื่อและมัดจำจองล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชนี วันที่ตอบ 2016-08-23 19:24:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com