ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน 5วัน

 Share
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน 5
ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน 5 วัน


กำหนดจัดการเดินทาง 


สถานที่น่าสนใจ : ย้อนรอยละครดังที่ เกาะนามิ TEDDY BEAT FARM  อุทยานโซรัคซาน วัดชินฮึงซา มรดกโลกฮวาซอง กิมจิแลนด์    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสม ภูเขานัมซานชมวิวหอคอย N TOWER  พระราชวังซังดก บลูเฮ้าส์ ช้อปปิ้งสุดมันส์ ย่านเมียงดง 

โปรแกรมการเดินทาง
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]


วันแรกของการเดินทาง 
(กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (อินชอน)) [-]
       21:45 น. พบ นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข  6 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BUSINESS AIR (8B) เช็คอินเข้าสู่เที่ยวบินที่ 8B868 (00:10 BKK - 07:30 ICN) 
       00.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ใช้เวลาบินประมาณ 5ช.ม. บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง (สวนเทพนิยายอิตาลี - เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM – พักรีสอร์ทแบบธรรมชาติ) [B-L-D]
       07:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.อย่าลืมปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางด้วยรถโค้ชข้ามทะเลตะวันตก ด้วยสะพานแขวงยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร เที่ยวชม The Korean Venezia หรือ สวรรค์แห่งดอกไม้สมุนไพรยุโรป สถานที่ธรรมชาติ เลือกซื้อเลือกชมเลือกชิม ชารสต่างๆ ขนมเค้ก ของใช้น่ารัก เพลินกับสวนกลางแจ้งหรือสวนในร่มที่มีต้นไม้มากมายครับ 
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเมนู ทักคาลบี้หรือไก่ผัดกะทะร้อน อาหารประจำเมืองชุนชอน ที่เริ่มด้วยการผัดไก่กับผักกะหล่ำปลี, มันหวาน, แป้งข้าวเหนียว,น้ำมันงา และซอส พริกแดงสด ปรุงส่วนประกอบต่างๆด้วยตัวเอง โดยสามารถนำข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากัน หรือแยกรับประทานได้ตามอัธยาศัย
      บ่าย ออกเดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติก อีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี  Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ซึ่งสามารถเช่าจักรยาน หรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คารวะสุสานนายพลนามิ เดินชมนก ชมไม้ ดงต้นสน  ต้นเกาลัด นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง จนได้เวลาสมควร ก็นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
       หลังจากนั้นเราเดินทางออกนอกเมือง ไปพักผ่อนแบบธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ของบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ มีทิวทัศน์ที่มีความงาม ของภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ หุบเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝั่ง แวะเที่ยวชTEDDY FARM ฟาร์มพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ แหล่งรวมเรื่องราวหมีเท็ดดี้ โดยโซนที่หนึ่งเป็นโซนที่วางโชว์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear ให้เลือกซื้อหากัน ส่วนอีกโซนหนึ่งจัดวางตุ๊กตาหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในรูปแบบการจัดเป็นธีมต่างๆ กันไปครับ
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ค่ำนี้เราทาน เมนูหม้อไฟโพซดชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่นกันครับ

   
 
    
              The Korean Venezia                                  เกาะนามิ                        TEDDY BEAR FARM 
 

วันที่สามของการเดินทาง (อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นทุกอย่าง)) [ B-L-D ]
       เช้า  รับประทานอาหารเช้าจากโรงแรม แล้วเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี  ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์  ชมความงามของเขาโซรัค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู เขาโซรัคหรือภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้  หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
      แล้วเดินทางต่อไปวัดชินฮึงซา ที่อยู่ภายในอุทยานซึ่งวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งกลางหุบเขา ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อนจะเดินข้ามสะพานชำระจิตใจ เข้าสู่เขตวิหาร เพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูปด้านในและยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1,400 ปีตั้งอยู่ภายใน
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร วันนี้เป็น พุลโกกิ ครับ มันคือ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนรับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มรส 
      บ่าย ท่านออกเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ FESTIVAL WORLD ” ที่เป็นการแสดงขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ แล้วเราไปสนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ โดยใช้บัตรบัตร FREE PASS ที่สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือจะไปเลือกซื้อของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือจะชมสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่ง และจะถูกจัดไว้เป็นธีมตามฤดูกาล (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป/เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ/เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่/เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปชม ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมขึ้นจากสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า 15 ปี และหมีพันธุ์ต่างๆมากมาย
      เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  วันนี้เป็น ย่างเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงชนิดชนิดต่าง น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย (เราทานกันไม่ซ้ำเลยนะครับ จะคิดถึงส้มตำกันหรือยัง)

       
                    ซอรัคซาน                                        วัดชินฮึงซา                             สนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สี่ของการเดินทาง (มรดกโลกฮวาซอง - กิมจิแลนด์ – สวนผลไม้ (หากอยู่ในฤดูกาล) - ศูนย์โสมรัฐบาล – ดิวตี้ฟรี - ภูเขานัมซาน –ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower – ช๊อปปิ้งสุดฮิปย่ายเมียงดง) [B-L-D]
       เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง ที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอนป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอนสร้างขึ้นด้วยหิน และอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีในปี ค.ศ. 1794 ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2540 และสถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครสุดฮิตเรื่อง“แดจังกึม” และ THE KING AND THE CLOWN อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่  กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของผู้หญิงเกาหลีอีกด้วยครับ 
       หลังจากนั้นแวะเที่ยวสวนผลไม้ปลอดสารพิษ (ที่อยู่ในฤดูกาล) เช่น หน้าหนาว สตรอเบอร์รี่ โสม ในกรีนเฮาส์ ฤดูกาลอื่น สวนแอปเปิ้ล สวนสาลี  สวนมะเขือ สวนแตงเกาหลี สวนองุ่น สามารถเก็บผลไม้สดๆ พร้อมความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดี และหวานหอมชวนกิน (จำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนด ขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์  ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)   
       กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เป็น เมนูต้อนรับแขกบ้านฮันชิ ลักษณะเป็นอาหารชุดโต๊ะเพื่อสุขภาพโดยมีกับข้าวถ้วยเล็ก ๆ หลากหลายชนิด
       บ่าย เดินทางเข้าเมืองหลวง กรุงโซล ชม ศูนย์โสมรัฐบาล ฟังวิธีการปลูก และดูแลโสมให้ได้คุณภาพดี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย จากนั้นแวะ ช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีชิลล่า หรือ ดงฮวาดิวตี้ฟรี เพื่อเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Daejangguem, Rojukiss, Doctor, F, Laneign, Tonimoly และอื่นๆ หรือสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศ จากนั้นขึ้นภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง และขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซล แบบ 360 องศา สถานที่ละครหนังเกาหลี
      เย็น อิสระเดินเล่นบริเวณเมียงดง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle ต่างๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านเครื่องสำอาง  ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขนม และร้านอาหาร  
       ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เย็นนี้เป็น ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพบริการท่านละ1ตัว เสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่เดือดพล่าน พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ ขนาดกำลังพอเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุ 45 วันนำมาทำความสะอาดควักเครื่องในออกแล้วภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วยข้าว และของบำรุง อาทิเครื่องยาจีน เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือแล้วนำไปตุ๋นจนได้ที่จนเนื้อไก่อ่อนนุ่มสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี 

     
                  ฮวาซอง                                             นัมซาน                                    เมียงดง
 
 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (พระราชวังเคียงชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – อเมทิส – ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ ) [B-L]
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางไปชมพระราชวังเคียงชังดก สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแห่งแบบอย่างทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา ชม บลูเฮ้าท์ ทำเนียบ และบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี จากนั้นชมโชว์รูมเจียระไนพลอยแอมมาทีส  เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศของพลอยสีม่วง โดยมีสีสัน และการกำเนิดที่แตกต่างจากที่อื่น ชาวเกาหลีเชื่อว่าแอมมาทีสเกาหลึ คือพลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่ง หรือนำโชค
       กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
       บ่าย ก่อนอำลาเกาหลี แวะละลายเงินวอนกันอีกครั้งกับ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ช้อปปิ้งขนม ชินราเม็ง (มาม่าเกาหลี) รวมทั้งกิมจิหลากหลายชนิด เป็นการส่งท้ายก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
       15.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบิน BUSINESS AIR (8B) เที่ยวบินที่ 8B867 (17:00 ICN - BKK 20:55)
       20:55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

              
         พระราชวังเคียงชังดก                                    บลูเฮ้าส์                                                     อเมทิส

 

* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ 

 


รูปภาพทริปที่ผ่านมา


ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์

เกาหลี นามิ โซรัคซาน 15-18 มี.ค. 55
(MV)


ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์


เกาหลี โซล นามิ 19-23 เม.ย. 55
(ภาพ FB)


ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์

เกาหลี โซล นามิ 16-20 ม.ค. 56
(ภาพ FB)

 

เกาหลี โซล นามิ 23-27 ส.ค. 56
(ภาพ FB)

 

เกาหลี โซล นามิ 18-22 ต.ค. 56
(ภาพ FB)

 ทริปเกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน 5 วัน
เกาหลี โซล นามิ 23-26 ม.ค. 59
(ภาพ FB)
 


ค่าใช้จ่าย     XX,X00 บาท / ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง และสายการบินที่ใช้ครับ 

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 15,000  บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน ) 
<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์ เขมร นครวัด นครธม บันทายศรี ตาพรหม กัมพูชา  3 วัน เข้านครวัด 3 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่โปรแกรมระบุ กทม. - อินชอน - กทม. และค่าภาษีสนามบิน
- การเดินทางพาหนะเดินทาง ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
- ค่าโรงแรม 3 คืน ในระดับ 3-4 ดาว
- อาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง 
- ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง
- ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย บริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดเกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์ ของโรงแรม
- ค่าทิปตอบแทนไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น (ประมาณ 4,000 วอน/วัน/ท่าน หรือ รวม 20,000 วอน/ท่าน สำหรับทริป5วัน)


การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง


สาธรณูปโภค
- โรงแรมในฮ่องกง ส่วนใหญ่ห้องจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็เป็นห้องพักปรับอากาศ
- ไฟฟ้า เป็นระบบไฟฟ้า 220 V / 60 Hz และรูปแบบปลั๊กดังนี้

 
    

 


 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน 5
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com