ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปฮานอย ฮาลอง ซาปา นาขั้นบันไดติดอันดับโลก ตลาดชาวเขาบัคฮา 5 วัน 4 คืน

 

Share

  ทัวร์สุดยอดนาขั้นบันไดโลก ฮานอย ซาปา หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน
ทริปฮานอย ฮาลอง ซาปา นาขั้นบันไดติดอันดับโลก ตลาดชาวเขาบัคฮา 5 วัน 4 คืน
Trip Code: VNN+Sapa01
 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ

กำหนดจัดการเดินทาง 
9-13 ธันวาคม  2559 23,900 บาท / ท่าน
 (พักเดี่ยว 4,500 บาท และสมาชิกลด 500 บาท)

  ***หรือกลุ่มเดินทางอิสระ
กลุ่มตั้งแต่ 2 ท่าน
 เลือกวันเวลาออกเดินทางได้เลย สอบถามราคาได้ที่ 088-533 3342 / 089-636 7666

 สถานที่น่าสนใจ : ฮานอย ฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ เมืองซาปา ชมนาขั้นบันได ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา หุ่นกระบอกน้ำ

เที่ยวตัวเมืองฮานอยเราก็เก็บกันครบเลยครับ สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบต่างๆ ทั้งทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบคืนดาบที่มีตำนานเรื่องเล่า สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม แล้วก้อไปเที่ยวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์แห่งอ่าวมังกรตกน้ำ (มรดกโลกทางธรรมชาติเวียดนาม) แล้วยังได้ชมโชว์ หุ่นกระบอกน้ำกันอีกด้วยครับ เมื่อนำทริปมารวมกับซาปาที่ขึ้นชื่อเรื่องนาขั้นบันไดอยู่แล้ว ยิ่งเติมเต็มรสชาติของการท่องเที่ยวในทริปนี้ให้มากขึ้นด้วย

 โปรแกรมการเดินทาง
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]


วันแรกของการเดินทาง
(วันศุกร์) ( กทม. - ฮานอย [FD2782 06.45(BKK)-08.30(HAN)] – เที่ยวในเมืองฮานอย – ฮาลองเบย์) [L-D] 

      05.00 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 1-2-3 แถว 2 เคาน์เตอร์ Airasia เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน FD642 (DMK 06.45 - HAN  08:30) สายการบินแอร์เอเซีย เดินทางสู่สนามบินนอยไบ ฮานอย [รับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน ]
       หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ตัวเมือง ฮานอย จากนั้นเก็บที่เที่ยวในฮานอยกันให้ครบครับ จัดยาวไปเลย ตั้งแต่
สุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว เที่ยวชม วิหารวรรณกรรม หรือ วัดว่านเมียว ซึ่งเป็นวัดและมหาวิทยาลัยเดิมของฮานอย ในการคัดสอบจอหงวน (เหมือนจีน) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงฮานอย 1,000 ปีที่แล้ว (สร้างในปี คริสต์ศตวรรษ ที่ 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิไทตง)

      กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
      บ่าย จากนั้นออกเดินทางไกลสักหน่อยครับ ประมาณ 150 ก.ม. บนเส้นทางด่วนสู่เมืองฮาลอง ระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่ เมืองไฮเดือง (Hai Duong) ชมงานฝีมือและเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
      ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ฮาลองเบย์ จากนั้นไปช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง  และเข้าสู่ที่พัก     

 

 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
วิหารวรรณกรรม

 

 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานโฮจิมินห์
 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
เจดีย์เสาเดียว

เมืองไฮเดือง 

วันที่สองของการเดินทาง  (วันเสาร์) (ฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ-นั่งรถไฟกลางคืนสู่ ลาวไก)) [B-L-D]

      เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ซึ่ง
อ่าวฮาลองได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำสวรรค์ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ   
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ระหว่างล่องเรือกลับสู่ฝั่ง
      บ่าย เดินทางกลับสู่ฮานอย (3-4 ชม.) แล้วเที่ยวชม
ทะเลสาบคืนดาบและ
วัดหง็อกเซินที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของกรุงฮานอย และชม หุ่นกระบอกน้ำ
การแสดงที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะตัวของฮานอย โดยซ่อนกลไกการเชิดหุ่นอยู่ใต้น้ำ ทำให้ดูการเคลื่อนไหว อิสระน่าอัศจรรย์
      เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ก่อนจะ เดินทางด้วยรถไฟตู้นอนสู่ลาวไก ( 21.30/22.00 น.) รถไฟปรับอากาศ เตียงอ่อน Soft Sleeper ห้องละ 4 ท่าน

ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ฮาลองเบย์
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
ถ้ำสวรรค์
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์ มหานคร 1000 ปี ฮานอย มรดกโลก ฮาลองเบย์ พายเรือลอดถ้ำ ฮาลองบอก(นิงห์บิงห์) ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม เจดีย์เสาเดียว
สะพานแดงวัดหง็อกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบ

  วันที่สามของการเดินทาง (วันอาทิตย์) (ลาวไก -ตลาดบัคฮา-ซาปา-หมู่บ้านตาวาน-ลาวชัย - น้ำตกซิลเวอร์ –ชมวิวยอดเขาแฟนสิปัน) [B-L-D]

      05.00 น. รถไฟเดินทางถึง เมืองลาวไก ล้างหน้าล้างตา แล้วไปหาอาหารเช้ารับประทานกันที่ ตลาดบัคฮา ที่หมู่บ้านบัคฮา ซึ่งทุกวันอาทิตย์ เค้าจะมีตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ที่มีผู้คนนับพัน ชาวเขา 12 เผ่า (65% คือ ม้งฮวา เสื้อลายสีสันสดใส) และ สินค้าพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก แปลกตามากมาย
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่ เมืองซาปา ไปชมนาขั้นบันได ของ ซาปา ที่เส้นทางหมู่บ้าน ตาวาน - ลาวชัย เที่ยวชมหมู่บ้าน และ วิถีชีวิต ของชนเผ่าม้ง และ ไทยดำ (บางคนพูดไท ได้ด้วย)
      บ่าย เดินทางไปที่ น้ำตกซิลเวอร์ น้ำตกสูงลิบลิ่วของซาปา สูงกว่า 200 เมตร และ ไปถึงจุดชมวิว ที่เค้าจะเริ่มเดินไปพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ยอดเขาแฟนสิปัน 3,100 เมตร แต่เรามาดูเฉยๆครับ แล้วจึงเดินทางลงจากเขา
      ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แล้วเดินเล่นช่วงค่ำๆ ที่ Love Market ของซาปา ชอปปิ้ง อุปกรณ์เดินทาง เสื้อกันหนาว(ปลอม) ก็ราคาใช้ได้ทีเดียวครับ แต่คนจะไม่คึกคักเท่าวันเสาร์นะครับ แล้วเข้าสู่ที่พัก 

ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
ตลาดบัคฮา
ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
หมู่บ้านลาวชัย-ตาวาน 
 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
ชาวเขา นาขั้นบัได ซาปา
 ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
เมืองซาปา

วันที่สี่ของการเดินทาง (วันจันทร์) (ซาปา-ลาวไก -ฮานอย) [B-L-D]

      เช้า. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วจากนั้นไปเที่ยวชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาคมชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย จากนั้นพาไปช๊อปปิ้งตลาดซาปาชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
       บ่าย ร่ำลาซาปาออกเดินทางสู่ ลาวไก เขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีน และไปเปิดห้องที่โรงแรมอาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อย
       เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ใกล้ๆสถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถนอน เที่ยวเวลา 20.30 / 21.00 น. เดินทางกลับสู่ฮานอย

  วันที่ห้าของการเดินทาง  (วันอังคาร) (ฮานอย - กทม.)

      05.00 น. รถไฟเดินทางถึง ฮานอย รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เช็คอินเที่ยวบิน FD643 (HAN 09:00 - DMK 10.50) เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 


* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ 


   ค่าใช้จ่าย 
23,900 บาท / ท่าน
(พักเดี่ยว 4,500 บาท และสมาชิกลด 500 บาท)

 การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 10,000 บาท / ท่าน  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30วัน )

<< รายละเอียดการชำระเงิน >>  ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ

  ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ กทม. - ฮานอย - กทม.
- ค่าโรงแรมทั้งหมด 3 คืน ระดับ 3 ดาว
- การเดินทางพาหนะ ตลอดการเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ในโปรแกรมทั้งหมด
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง แต่ ขึ้นอยู่กับสภาพร้านอาหาร ในท้องถิ่นพื้นที่นั้น อาจจะเป็นภัตตาคารบ้าง ร้านธรรมดาบ้าง หรือ แบบแพคกิ้งปิคนิคบ้างนะครับ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองวงเงินสูงสุด  1,000,000  บาท

  ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ แอลกอฮอล์ โทรศัพท์ หรือ ซักรีด ในโรงแรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง
- ค่าทิปตอบแทน คนขับรถ ในประเทศเวียตนามและจีน (วันละ 3 Usd /วัน/คน หรือ 15 Usd สำหรับ
ทริป 5 วัน)

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง  

 
การเตรียมตัวเดินทาง
- ควรเตรียมเสื้อผ้าไปตามฤดูกาล หน้าหนาว ช่วงปีใหม่ในฮานอย อาจจะเป็น 0-5 องศา หน้าร้อน เดือน ก.ค.-ก.ย. อาจจะร้อนถึง 40 องศา และทุกช่วงเวลาอาจจะมีฝนตกอยู่เนืองๆ ควรเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง
- การแลกเงิน ควรแลกเงินดอลลาร์จากเมืองไทย ก่อนเดินทาง โดย แลกธนบัตรดอลลาร์ 100 Usd สำหรับ แลกเงินเป็นเดินด่องเวียดนาม สำหรับใช้จ่ายทั่วไป (แลกเป็นเงินด่องที่สนามบิน รือ แลกเงินดอลลาร์ธนบัตร เล็กสำหรับ การซื้อของทั่วไปในเมือง โฮจิมินห์ (สามารถฝากทีมงานแลกเงินได้ สะดวกและประหยัดกว่านะครับ โทรสอบถาม 089-6367666)
สาธรณูปโภค
- โรงแรม ในทริปนี้ เป็นระดับมาตราฐาน 3 ดาว ห้องพักปรับอากาศ แต่ที่ในทำเลดีๆ ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมอาจจะมีอายุมากสักหน่อยนะครับ และต้องเดินทางด้วยรถไฟตู้นอน 2 คืน
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเวียดนาม เป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และรูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกันบ้านเรา       

ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ  ทัวร์ นาขั้นบันไดหยวนหยาง เมิ่งผิง โตอี้ซู่ เมืองซาปา ชาวเขาเวียดนาม หมู่บ้านตาวาน ลาวชัย ยอดเขาแฟนสิปัน ตลาดบัคฮา ฮานอย นิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ

  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: 
www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02
 
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com