ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน มหาบูชา 4 วัน
ทริปพม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 3 มหาบูชา 4 วัน 3 คืน(บิน FD เที่ยง-เที่ยง)
Trip Code : BMS4day02 ( YGN-Bago-kyai) 
 
ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง
     
       ดินแดนแห่งหงสาวดี สุวรรณภูมิ เพื่อนบ้านที่อยู่เคียงกันมานาน มีเขตแดนติดกันเยอะที่สุด ดินแดน ที่เต็มไปด้วยความเก่าเก็บ มนต์ขลังแห่งพระพุมธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา ดินแดนที่ แม้จะถูกกดดันทางการเมือง และ ถูกปลอบประโลมด้วย ศาสนา  นี่คือ มุมมองที่ผมมีต่อประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ เพื่อนบ้านทางฝั่ง ตะวันตก ของเรา หลายๆท่านอาจจะได้แต่เพียงข่าว การสู้รบ ความกดขี่ ความไม่ปรองดอง รู้สึกมา ได้ยินแต่เพียงความน่ากลัว .... แต่วันนี้ ผมขอให้ทุกท่านลองเข้าไปสัมผัส ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่(ประชาชน)น่ารัก และ มีความคล้ายกับเมืองไทยเป็นที่สุด แล้วท่านจะเปลี่ยนมุมมองความคิดที่มีกับประเทศพม่านี้ครับ 
      หากพูดถึงมหาบูชา ของประเทศพม่า ( ชเวดากอง-พระธาติอินทร์แขวน-พระมหามัยมุนี-ชเวสิกอง-พระธาตุมุเตา) แล้ว ทริปนี้ได้ถึง 3 มหาบูชา โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางมา ไม่ต้องนั่งรถไกลๆ หรือ ต่อเที่ยวบินไปไหน เพียง 1 ชม. จาก กรุงเทพ ก็ถึงย่างกุ้งแล้วครับ แล้วยังมีสถานที่ศักสิทธิ์อีกมากมาย ทั้งเทพทันใจ พระเกศาโบตะทาวน์ หรือ พระเขี้ยวแก้ว มากมายสิ่งศักสิทธิ์ ทำบุญกันได้หลากหลายสมใจเลยครับ

โปรแกรมการเดินทาง  [บิน Air Asia FD2755(11:35-12:20)][B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง ( กทม. - ย่างกุ้ง - ปางช้างเผือก - หลวงพ่อหินอ่อน – มหาเจดีย์ชเวดากอง ) [D]
      
       นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ E (Air Asia) เพื่อเช็คอิน เที่ยวบิน FD2755[BKK 11:35- YGN 12:20] มีอาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน เดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ หลังจากทำการตรวจคนเข้าเมือง แล้วพบกับรถและไกด์ท้องถิ่น ใช้เวลาช่วงบ่ายเดินทางเที่ยวชม ปางช้างเผือก ช้างเผือกที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามตำรา คชสารทุกอย่าง มีถึง 3 เชือกด้วยกัน ชมหลวงพ่อหินอ่อน องค์พระ ที่แกะสลักจาก หินอ่อน จากแหล่งหยกจักรพรรดิขึ้นชื่อทางเหนือของพม่า สลักจากหินอ่อนก้อนเดียวกัน สูงกว่า 10 เมตร จากนั้นไปปิดท้ายโปรแกรมที่ มหาเจดีย์ ชเวดากอง ซึ่งศูนย์รวมมหาศรัทธาของชาวพม่าทุกคน เจดีย์ที่ถูกคลุมทับด้วยทองคำแท้ หนักกว่า 800 กิโลกรัม (ยังคลุมได้ไม่ทั่ว แต่ว่าทองเอามาจากไหน เราไม่พูดถึงนะครับ ) เราไปชม กำลังความศรัทธาของชาวพม่า ที่นี่ คนเข้าวัด มากกว่าเข้าห้าง จริงๆนะครับ ทุกๆเย็น จะเห็นชาวพม่านับพันๆคน เข้ามาไหว้พระนั่งสมาธิ ทำความสะอาดวัด และเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตก แสงสีทองที่สาดส่อง 
แผ่นทองคำที่ปิดเจดีย์ จะยิ่งดูสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เราสามารถส่องกล้อง ดูเพชร 76 กะรัต ที่อยู่บนยอดพระเจดีย์ได้นะครับ เล็งบางมุม ก็จะเห็นเพชรสะท้อนสี แดง แสด เขียว เหลือง 
       เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Summit Parkview ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง ( ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตมุเตา - พระธาตอินทร์แขวน )[B-L-D]
       
       เช้า เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (Bago) เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง หรือ มหากษัตริย์ของแผ่นดินพม่า ที่เราขานตำนานชื่อ ผู้ชนะสิบทิศ แต่ปัจจุบัน พระราชวังนี้กลับเหลือเพียง เสาและรากฐานอาคารไม่มากนัก และ กำลังบูรณะรูปแบบอาคารขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ ราชธานี หงสาวดี ในอดีต จากนั้นชมมหาบูชา คือ พระธาตุมุเตา (ชเวมอว์ดอว์พญา) มหาเจดีย์ที่ สร้างขึ้นตั้งแต่ ยุคมอญ ( 1,500 ปีก่อน )และผ่านการทนุบำรุงปรับปรุง จนกระทั่งกลายเป็น มหาเจดีย์ที่สูงที่สุด ในแผนดินสุวรรณภูมิ ที่เรียกว่า พม่านี้เลยครับ 
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูกุ้งย่าง ที่ร้าน 35  
      บ่าย ออกเดินทางสู่ คินปุนแคมป์ โดยใช้เวลาอีก 2 ชม. และเข้าสู่ เขต(หรือ จังหวัด)มอญ แล้วเปลี่ยนรถเป็น "รถขนหมู" ในตำนาน (รถบรรทุก เอาไม้พาดรางๆให้นั่ง ขึ้นสู่ พระธาตุ ) ระหว่างรอรถ ให้แยกสัมภาระ ที่จะเอาขึ้นเขาไปเพียง 1 คืนก็พอครับ แล้ว จากนั้นเปลี่ยนเป็นเสลี่ยง ขึ้นสู่โรงแรมแห่งเดียว ไจ้ท์โถ แล้ว รอบแรกช่วงเย็น ไปดูพระอาทิตย์ตก และบรรยากาศแสนขลัง ของความศรัทธาที่พระธาตุอินทร์แขวน  
      เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ โรงแรมไจท์โถ แล้วจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย จะเดินเข้าไปไหว้พระธาตุอีกครั้ง ก็ได้ครับ โรงแรมนั้นอยู่ห่างจาก พระธาตุเพียง 500 เมตรครับ

วันที่สามของการเดินทาง  ( หงสาวดี - พระไฝเลื่อน - พระนอนชเวตาเลียว - พระ4ทิศไจ้ท์ปุ่น - ย่างกุ้ง - เทพทันใจ - โบตาทาวน์ )[B-L-D]
     
      เช้ามืด ก่อนอาหารเช้า อิสระนะครับ ใครจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ไหว้พระธาตุอีกครั้ง ก่อนทานอาหารเช้า ที่โรงแรมนะครับ
      เช้า เก็บสัมภาระ แล้วเสลี่ยง จะมารับเราที่โรงแรม เดินทางลงสู่ โรงแรม ไปนั่ง "รถขนหมู" อีกครั้ง ลงสู่ คินปุนแคมป์ แล้วเดินทางกลับสู่ เมือง พะโค หรือ หงสาวดีอีกครั้ง แวะ นมัสการ พระไฝเลื่อน พระศักดิ์สิทธิ์ที่ตำนานว่า ลอยมาจากทะเลของอินเดีย ครั้งสมัยพุทธกาล 
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน 35
      บ่าย ยังเหลือสถานที่น่าสนใจ ในหงสาวดีอีก 2 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน สุดท้าย องค์พระ 4 ทิศ ไจ้ท์ปุ่น ซึ่งสร้างพระพุทธเจ้า ทั้ง 4 ชาติ เอาไว้ 4 ทิศ ใครอยากได้เนื้อคู่ ได้แต่งงาน เค้าว่าต้องขอที่นี่ครับ จากนั้นเดินทางอีก 2 ชม. เข้าสู่ย่างกุ้งอีกครั้งหนึ่ง ไปนมัสการ เทพทันใจ ที่มีชื่อเสียงสำหรับคนไทยว่า มาขอพรที่นี่แล้ว ได้ผลเร็วทันใจสุดๆ แต่ต้องขอให้ถูกวิธี ให้ไกด์เรา อธิบายและ สาธิตดีกว่าครับ หลังจากนั้น เราเข้าไปชม พระเกศาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตามตำนานว่าเก็บรักษา ในองค์เจดีย์โบดาทาวน์ จากนั้น เดินทางเข้าสู่ โรงแรม Summit Parkview หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว ในกรุงย่างกุ้ง
      ค่ำ ไปรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงที่ ร้านอาหาร การเวก พร้อมชมการแสดงต่างๆ ในแบบพม่า พร้อมทานอาหาร บุฟเฟต์นานาชาติ และ เข้าสู่ที่พัก Summit Parkview ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง  ( ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน - พระเขี้ยวแก้ว - กะบาเอ - ย่างกุ้ง – กทม) [B]
      
       เช้า เราไปชอปปิ้ง ซื้อของฝากพม่า หยกจักรพรรดิ์ ที่เป็นหยกที่ดีที่สุดในโลก (หยกสีเขียวใส) ที่ ตลาดสก็อต หรือ ตลาดโบจ๊กอองซาน จากนั้นไปนมัสการไป พระนอนตาหวาน องค์ใหญ่ยาวกว่า 100 เมตร ใครอยากมีตาดีๆ ตาสวยๆกลมโต อย่าลืมนมัสการขอพรนะครับ จากนั้นออกรอบนอกเมือง นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็น พระธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
      10:50 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง และเช็คอินเที่ยวบิน FD2756( YGN 12:50- BKK 14:40 ) โดยจะมีมื้อเที่ยงบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง กลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ  โปรแกรมอาจจะสามารถสลับ ตัด เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความเห็นของผู้นำทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นโดยเน้นประโยชน์ของสมาชิกร่วมทริปทุกท่านเป็นหลัก รูปภาพจากทริปที่ผ่านมา


พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า (ภาพ FB)

พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า 9 วัน (ภาพ FB)

ทริปพม่า 4 วัน 27-30 พ.ย. 53 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า 4 วัน 27-30 พ.ย. 53 
(ภาพ FB)


ทริปพม่า 7 วัน 15-21 ตุลาคม 2554 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า 7 วัน 15-21 ต.ค 54 
(MV)

ทริปพม่า 9 วัน 18-26 พ.ย. 54 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า 9 วัน 18-26 พ.ย. 54 
(ภาพ FB)

ทริปพม่า 9 วัน 3-12 ธันวาคม 2554 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

ทริปพม่า 9 วัน 3-12 ธ.ค. 54 
(MV)

ทริปพม่า 9 วัน มอญยอ 3-11 มี.ค. 55 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง
ทริปพม่า 9 วัน มอญยอ 3-11 มี.ค. 55

(MV)

ทริปพม่า 4 วัน 28 เม.ย.-1 พ.ค. 55 ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง
ทริปพม่า 4 วัน 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 55
(ภาพ FB)
 ทัวร์พม่า 3วัน เที่ยวพม่า ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ ชเวดากอง เจดีย์ไจก์ถิโย พระธาตุอินทร์แขวน ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง
ทริปพม่า 8 วัน 10 - 17 พ.ย. 55
(ภาพ FB)

ทริปพม่า 9 วัน 23 ก.พ. - 3 มี.ค.556
(ภาพ FB)

ทริปพม่า 5 วัน 23 -27 ก.พ.56
(ภาพ FB)

ทริปพม่า 5 วัน 23 -27 ต.ค.56

(ภาพ FB)

ทริปพม่า 9 วัน 30 พ.ย.-8 ธ.ค.56

(ภาพ FB)

ทริปพม่า 5 วัน 6 -10 ธ.ค.56

(ภาพ FB)

ทริปพม่า 5 วัน 28 ธ.ค.56- 1 ม.ค.57

(ภาพ FB)
 

ค่าใช้จ่าย   XX,000 บาท / ท่าน 

การสมัครทริป
 โดยการ โอนเงินมัดจำ X,000 บาท / ท่าน  ( พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000 บาท )
(* เฉพาะมัดจำทริป ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน ) 

   ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง    

 
 ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง 
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กทม. - ย่างกุ้ง - กทม.
- ภาษีสนามบิน 10 Usd ( ต้องเป็น ธนบัตร 10 Usd ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ใหม่ ห้ามพับ ห้ามขาด )
- ค่าวีซ่า และ ค่าดำเนินการขอวีซ่าพม่า
- อาหารทุกมื้อที่ระบุ ในโปรแกรมเดินทาง  
- โรงแรม ทั้งหมด 3 คืน เทียบเท่าระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว
- รถพาหนะ ปรับอากาศ เดินทางตลอดเส้นทาง 
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ตามโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมถึง
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์ ของโรงแรม
- ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
- ค่าทิปตอบแทนไกด์ 2 Usd และ คนขับรถ 2 usd (4 Usd /ท่าน/วัน)
- ค่าทิปตอบแทนไกด์คนไทย หรือ Staff ที่บริการท่าน ตามความพอใจ

  ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง

การทำวีซ่าพม่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป(หน้าตรงไม่สวมแว่น พื้นหลังขาวเท่านั้น ) มาที่นาย สิทธาวัฒน์ ตั้งศรีวงศ์ (Oat)
ทราเวลไลฟ์ ไทยแลนด์.com
380/311 ซ.สันนิบาตเทศบาล (รัชดาภิเษก32)
แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร์
กรุงเทพมหานคร 10900
 


 


 
การเตรียมตัวเดินทาง                                                                
- ควรเตรียมเสื้อผ้า มี เสื้อกันหนาวติดไปสักตัว สำหรับบนเขาเช่น พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอากาศหนาวเย็นตลอดปี (10-25 องศา) แต่สถานที่อื่นๆ ภูมิอากาศเหมือนเมืองไทยครับ รองเท้าแตะ การแต่งตัว 
- อุณหภูมิ ทั่วไปประมาณบ้านเรา แต่ที่กลางแดด อุณหภูมิอาจจะ 35-40 องศาอย่าลืม ครีมกันแดด และ เสื้อกันหนาว นะครับ
- การแลกเงิน ควรแลกเงินดอลลาร์จากเมืองไทย ก่อน เดินทาง โดย แลก ธนบัตรดอลล่าร 100Usd สำหรับ แลกเงินเป็นเงินจั๊ต สำหรับใช้จ่ายทั่วไป (แลกเป็นเงินจั๊ตที่สนามบิน หรือไกด์จะพาไปแลกครับ เมื่อเดินทางถึงพม่า (สามารถฝากทีมงานแลกเงินดอลลาร์ได้ สะดวกและประหยัดกว่านะครับ โทรสอบถาม 089-6367666)
สาธารณูปโภค
- โรงแรม ในทริปนี้ เป็นระดับมาตราฐาน 4 ดาว 2 คืน (Summit Parkview / Kandawgyi Palace) และ 3 ดาว KyaiTho Hotel ที่พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน  (รายละเอียดห้องพักโรงแรมในเส้นทาง)
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพม่าเป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และ รูปแบบปลั๊ก  
 

ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง     ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง        โรงแรมSummit Parkview ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง
          ปลั๊กไฟรูปแบบของพม่า                  รถที่ใช้บริการในพม่า                  โรงแรม Summit Parkview สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 089-6367666 / 088-5333342  Email : TravelLifeThailand@hotmail.com 

ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง  FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง  Pin2341EC68  ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง :088-5333341

 

ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รายการทัวร์พม่า บริษัททัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ พะโค พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่า 4 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ชเวดากอง พุกาม
 

 

 
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน มิงกุน อูเบ็ง ชเวสิกอง บินแอร์เอเซีย เดินทางอิสระ
ทัวร์พม่า 5วัน 5มหาบูชา มัณฑะเลย์ พุกาม อินทร์แขวน ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า 9วัน เส้นยาว มัณฑะเลย์ มอญยอ อินเล พุกาม ย่างกุ้ง หงสาวดี
ทัวร์พม่าแบคแพค ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ มอญยอ 9วัน+
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล อินทร์แขวน 7 วัน
ทริปพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน
ทัวร์พม่า 5วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน มัณฑะเลย์ พุกาม ครบ 5มหาบูชา
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 3 มหาบูชา 3วัน
printdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com